FLÁDR Ladislav 27.6.1935-29.8.2007

Z Personal
Ladislav FLÁDR
Narození 27.6.1935
Místo narození Chlumčany (u Plzně)
Úmrtí 29.8.2007
Místo úmrtí Plzeň
Povolání 75- Sochař nebo medailér
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 252

FLÁDR, Ladislav, * 27. 6. 1935 Chlumčany (u Plzně), † 29. 8. 2007 Plzeň, sochař

Maturoval 1954 na klasickém gymnáziu a začal studovat výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě UK v Plzni. Malíř J. Wenig v něm probudil celoživotní zájem o kubismus, který tehdy sám rozvíjel v novoklasickém pojetí. Kubistickou orientaci prohloubil přechodem na Pedagogickou fakultu Šafaříkovy univerzity v Prešově, kde byl ovlivněn všestranným výtvarníkem J. Hlavsou, který mu zprostředkoval navázání na tradici českého kubismu a seznámil ho s tvorbou expresivního vídeňského sochaře F. Wotruby. Vysokoškolské studium ukončil 1958. Od 1959 byl profesorem plzeňské lidové školy umění, později se stal vedoucím jejího výtvarného odboru, 1992 ředitelem tamní základní umělecké školy. 1960–64 se vzdělával v sochařském restaurátorství u vedoucího sochařského oddělení Národní galerie V. Šedivého. Studijní cesty vykonal do Francie, Dánska, SRN, zemí Beneluxu a SSSR, kde se seznámil s konstruktivistickým sochařstvím. Poměrně brzy po absolutoriu si našel vlastní způsob logického představení hmoty v prostoru v celkově harmonickém kompozičním řešení. V sochařské a medailérské tvorbě zůstával věren moderně traktovanému syntetickému kubismu, což vyplývalo z F. hlubokého přístupu k formě a jejímu prostorově- objemovému podání. Tematicky se věnoval figurálním motivům ženy, milenců, rodiny, dětí, lidských činností. Pracoval s kamenem, šamotem, pálenou hlínou, cementem, cínem a bronzem. Bránil vždy humanistické poselství kubistického sochařství. Od 1970 vytvořil dvacet monumentálních exteriérových realizací včetně reliéfů v různých místech západočeského regionu. Intenzivně se věnoval medailérství, je např. autorem Pamětní medaile Lékařské fakulty UK v Plzni. Byl členem Svazu českých výtvarných umělců, tvůrčí skupiny Kontakt, po roce 1989 plzeňské skupiny P 89. Jeho plastiky jsou zastoupeny kromě západočeských galerií i ve sbírkách v Německu a Dánsku. Vydal učebnici Modelování pro lidové školy umění (1967).

L: SČSVU 2, s. 261–262; V. Havlic – J. Potužáková – M. Sýkora, Malá encyklopedie výtvarných umělců a architektů západních Čech 1945–1990, 1990, s. 33; J. Potužáková, Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, katalog, 1995; www.socharstvi.info/autori/ladislav-fladr (s bibliografickým soupisem a seznamem výstav); http://abart-full.artarchiv.cz (s bibliografickým soupisem a seznamem výstav).

Martin Kučera