FLADER rodina výrobců hasební techniky

Z Personal
FLADER rodina výrobců hasební techniky
Narození 1836
Úmrtí 23.12.1895
Povolání 28- Strojař nebo elektrotechnik
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 251-252

FLADER, rodina výrobců hasební techniky

V Černém Potoku (Pleil) a v jeho osadě Sorgental čp. 38, dnes součásti obce Kryštofovy Hamry (dnes č. o. Vejprty), byl 1882 založen závod na výrobu hasební techniky (Feuerwehrgeräte-Fabrik Emilie Clementine F., Sorgenthal bei Weipert in Böhmen); později Hans F., Spezialfabrik für Feuerlöschgeräte. Jednalo se o pobočku malého závodu s výrobou zboží hlavně z mosazi (Gelbgießerei F. A. F. & Comp.), vybudovaného 1860 v nedalekém saském Jöhstadtu Friedrichem Augustem F. (* 1836, † 23. 12. 1895). Už 1872 vedení rodinné firmy převzala jeho druhá manželka Emilie Klementina, roz. Maschkeová. Nový provoz v Černém Potoku, který pravděpodobně uvedli v činnost oba manželé, ihned zahájil spolupráci mj. s R. Czermackem, německým obchodníkem a továrníkem z Teplic v Čechách, organizátorem dobrovolné požární ochrany v Rakousko-Uhersku. Do výrobního sortimentu F. patřily ruční a parní stříkačky na čtyřkolovém vlečném podvozku. Koncem 1901 vstoupily firmy F. i Czermack do spolku s vídeňskou Strojírenskou společností Union (Maschinenfabriksgesellschaft-Union) a 1905 se sloučily do Německé a rakouské továrenské společnosti na hasičské náčiní a potřeby měst (Deutsche und Österreichische Fabriks-Gesellschaft für Feuerwehrgeräte und städtischen Bedarf), která sídlila v Jöhstadtu. F. moderní továrna v areálu s vlastní hutí, kovárnou, soustružnou, kolárnou, lakovnou i klempírnou začala 1904 vyrábět jako první v českých zemích hasičské automobily na elektrický pohon. Ve stejné době firma sklízející ocenění na četných domácích i zahraničních přehlídkách stavěla hasičský automobil na podvozku Namag s elektropohonem či s benzinovým motorem, ale také elektrický automobil pro mužstvo doplněný silným čerpadlem poháněným parním strojem. V německém Norimberku 1909 firma F. představila automobil na podvozku DMG (Daimler Motoren-Gesellschaft, Stuttgart-Untertürkheim) se spalovacím motorem. Po první světové válce se podnik, vedený od 1921 Hansem F. (* 1878, † 25. 3. 1935), dále rozvíjel. Stavěl mj. automobil pro posádku a s cisternou za použití podvozku a spalovacího motoru drážďanské firmy Hille. V sortimentu byla nabízena motorová dvoukolová stříkačka E 2L a již od 1923 přenosná motorová stříkačka Siegerin, která získala světovou proslulost pro jednoduchou obsluhu a spolehlivý provoz. Závod dodával auta na podvozcích jednak Praga N pro přepravu mužstva, stroje a výzbroje, jednak Büssing-NAG, který měl cisternu na vodu a pěnidlo, jednak Horch 850. Tyto výrobky nakupovaly sbory hasičů u nás a pronikly i do celého světa. 1939 výroba vozidel i velkých stříkaček zaměstnávající téměř dvě stě dělníků skončila. 1947 byla obnovena v Jöhstadtu. Na úbočí Jelení hory nad Přísečnickou přehradou byl vybudován pomník Hansi F.

L: Č. Ondráček, Lesní pomníček u Přísečnice, in: Památky – příroda – život 36, 2004, č. 2, s. 25–27; M. Šuman-Hreblay, Hasičská vozidla. Česká a slovenská hasičská technika od roku 1904 do současnosti, 2010, s. 59–62, 168; 150 Jahre Feuerspritzen aus Sachsen (http://www.feuerwehr-ub.de/150-jahre-feuerspritzen-aus-sachsen, se soupisem literatury); SDH Lomy. Stříkačka Flader ZW1 Siegerin (http://sdhlomy.albums.cz/strikacka-flader-zw1.html, kde technické parametry stroje); (http://www.zanikleobce.cz/index.php?lang=d&obec=12555).

P: Centrum hasičského hnutí, Přibyslav, J. Staněk, Firma F. (rukopis z pozůstalosti upravený S. Bártou).

Gustav Novotný