FLAXIUS z Čenkova Bartoloměj †1603

Z Personal
Bartoloměj FLAXIUS z Čenkova
Narození pol. 16. stol.
Místo narození Horšovský Týn
Úmrtí 1603
Místo úmrtí Praha
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 255-256

FLAXIUS z Čenkova, Bartoloměj, * pol. 16. stol. Horšovský Týn, † 1603 Praha, římskokatolický kněz, kazatel, spisovatel, překladatel

Pocházel z katolické rodiny a studoval teologii v pražském konviktu sv. Bartoloměje a na jezuitské akademii. Patřil k důvěrníkům arcibiskupa Zbyňka Berky z Dubé. Od 1579 byl děkanem v Litomyšli, kde proslul polemickými výpady proti českým bratřím a kde zahájil svou literární práci. 1586–94 působil na plzeňském arcijáhenství, 1594 odešel jako kazatel s vojskem proti Turkům do Uher. Po návratu se 1595 stal metropolitním kanovníkem a poté i arciděkanem u Sv. Víta na Pražském hradě, poté rovněž kázal česky a německy u Sv. Jakuba na Starém Městě pražském. 1598 byl povýšen do šlechtického stavu s přídomkem z Čenkova.

Přeložil spisy Georga Scherera a dalších Katolitské glozy a vysvětlení na list a psaní predikantův lutheránských (…) řeckému patriarchovi (1585), Kaspara Querhamera Labyrinthus Lutheri (1585?, s nejvyšší pravděpodobností 1587), Georga Scherera Zpráva jistá o Antikristu (1589), Kaspara Francka Základ víry katolické (převod 1594, 1636), Clauda Viexmonta Krátké naučení o pokání spasitedlném (1596), které vyšly v Litomyšli a v Praze.

L: RSN 3, s. 146; OSN 9, s. 292; BOS 4, s. 151; MSN 2, s. 775; J. Jungmann, Historie literatury české, 1849, s. 553–554; Jireček 1, s. 196; Knihopis č. 02575, 14705, 15347, 15362, 16552.

Hana Bočková