FLEGEL Georg ?1566-23.3.1638

Z Personal
Georg FLEGEL
Narození asi 1566
Místo narození Olomouc
Úmrtí 23.3.1638 (datum pohřbu)
Místo úmrtí Frankfurt nad Mohanem (Německo)
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 256-257

FLEGEL, Georg (též FLEGELI, FLEGELIUS, FLEGELS), * asi 1566 Olomouc, † 23. 3. 1638 (datum pohřbu) Frankfurt nad Mohanem (Německo), malíř

Přímý pramen s údajem o datu narození se nezachoval. F. příslušel k reformovanému vyznání. Byl pravděpodobně synem cechovního obuvníka s vlastním domem. V rodišti získal humanistické vzdělání. Na počátku osmdesátých let se vydal do rakouských zemí na zkušenou, kde se zřejmě v Linci seznámil s Nizozemcem Lucasem van Valckenborchem, od 1579 dvorním malířem arcivévody Matyáše, u něhož se mohl učit. Zahájil s ním spolupráci (oleje Léto, Hostina, Dvojportrét starších manželů, Zátiší se zlacenými poháry a služebnou), získal existenci, umělecky vyzrál a 1593/94 odjel do prosperujícího, mezinárodně exponovaného i tolerantního Frankfurtu nad Mohanem, kde po celý další život pracoval pro náročnou a bohatou vrstvu nobility a patriciátu. 1597 tam získal měšťanské právo a také dožil.

Svým podílem na vývoji žánru zátiší (obrazy snídaní, svačin, prostřených stolů, výpravných kytic ve vázách), nového výtvarného odvětví, se zařadil mezi malíře celoevropského významu. Hledal neotřelá řešení, uplatňoval široký rejstřík motivů, rafinované a důvtipné konstrukce, neobvyklé tematické sestavy, měl smysl pro harmonickou vyrovnanost celku, postihl sugestivně celou světelnou situaci; volil i mezní polohu – prodlévání u drobných detailů a dokonalou fikci skutečnosti. K oblibě zátiší, u nichž směřoval k většímu ztišení a kabinetnímu formátu, přispěli F. žáci, napodobitelé a následovníci. 1594–1633 byl ženatý s Brigitou a měl s ní sedm dětí, jejichž kmotry se stali frankfurtští zámožní řemeslníci a umělci. Synové Friedrich a Jakob Leonhard, také malíři, předčasně zemřeli. F. sběrateli vyhledávané dílo je zastoupeno v četných renomovaných veřejných a soukromých sbírkách a rovněž vystavováno (mj. Frankfurt nad Mohanem 1993/94, Praha 1994). V posledních desetiletích bylo rozpoznáno několik F. dalších obrazů.

D: výběr, oleje: Velký banket; Zátiší s kyticí a raky; Zátiší s kyticí a přesýpacími hodinami; Kýta s ovocem a hlemýždi; Koš s hlemýždi; Prostřený stůl; Zátiší s ovocem a raky; Zátiší s perníkem; Regál s kyticí a ovocem; Zátiší s rybou; Větev s meruňkami; Zátiší s preclíkem a roemerem; Kuřácké zátiší; Kytice v nice; Regál s kyticí a brýlemi; Kytice s řebčíkem královským; Zátiší s kyticí a cukrovím; Kytice v manýristické váze; Zátiší s ohřívadlem; Zátiší s třešněmi a vínem; Snídaně s vejcem; Snídaně se sázenými vejci; Zátiší s kutrolfem a třešněmi; Zátiší s malými rybkami; Zátiší s kvíčalou; Spižírna; Kuřácké zátiší se svíčkou; Zátiší se svíčkou; Zátiší se slanečkem; Zátiší s papouškem a myškou; Zátiší s vínem a cukrovím; Ptáci; Zátiší s rybou a chlebem; Zátiší s rybí hlavou a ovocem. Akvarely: Kosatec, narcis a šachovka; Kosatec, svlačec a třešně; Vlastní podobizna (zničeno).

L: Toman 1, s. 225; NDB 5 (1961), s. 230 (s neúplným soupisem literatury); BL 1, s. 362; DBE 3, s. 340; EČVU, s. 119; H. Seifertová, G. F. Malíř trompe l’oeil, in: Umění 26, 1978, s. 247–262; táž, G. F. a kabinetní zátiší v Čechách v 17. a 18. století, 1979 (katalog výstavy); táž, G. F. Maler des trompe l’oeil. Vortrag für die Kunsthalle Baden-Baden, März 1980; táž, G. F., 1992 (se soupisem díla i jeho uložení, literatury a pramenů); táž, G. F., 1565–1638. Stilleben, Frankfurt am Main – Stuttgart 1993, K. Wettengl (ed.), katalog výstavy, 2. vyd. 1999; H. Seifertová, G. F. Zátiší, 1994, K. Wettengl (ed.), katalog výstavy; J. Nicolaisen – H. Seifertová, G. F., Vögel, 1637, Berlin 2000; M. Roth, A.-D. Ketelsen-Volkhardt, G. F. 1566–1638, München – Berlin 2003.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Gustav Novotný