FLEISSNER Hans 28.8.1881-15.6.1928

Z Personal
Hans FLEISSNER
Narození 28.8.1881
Místo narození Svatava (u Sokolova)
Úmrtí 15.6.1928
Místo úmrtí Karlovy Vary
Povolání 26- Bánský odborník nebo energetik
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 263-264

FLEISSNER, Hans, * 28. 8. 1881 Svatava (u Sokolova), † 15. 6. 1928 Karlovy Vary, chemik, báňský odborník, pedagog

Místo F. narození je někdy uváděno v nesprávné české podobě Zvodava (německy Zwodau). Po studiu na německé technice v Praze (Dr. techn.) byl asistentem na Vysoké škole báňské v Příbrami, kde se 1917 habilitoval prací o vysokopecních struskách pro obor chemie silikátů. Založil a krátce vedl báňsko-technickou zkušební stanici (Bergtechnische Versuchsanstalt) v Mostě. 1915 tam zřídil laboratoř, ve které provedl řadu chemických analýz doprovodných hornin hnědouhelných slojí ze severočeské pánve, zejména jílů a pískovců. Studoval chemické procesy při jejich zvětrávání, což bylo významné pro posuzování podmínek samovznícení uhlí.

Po vzniku samostatné ČSR odešel do Rakouska. 1920 se stal mimořádným profesorem užité a analytické chemie, zejména analýzy plynů, 1922 řádným profesorem fyzikální chemie a chemické technologie na Montanistické vysoké škole (Montanistische Hochschule) ve štýrském Leobenu, 1923/24 byl rektorem školy. Věnoval se výzkumu důlních plynů a podmínek jejich explozivity. Zkonstruoval důlní lampu oznamující zvukem přítomnost výbušných plynů. Spolu s A. Apoldem vyvinuli a úspěšně zavedli do provozu v Donawitz nový postup pražení sideritu, hlavní složky štýrských železných rud (zejména z ložiska Eisenerz u Leobenu). F. zkonstruoval zařízení pro sušení uhlí, jehož pomocí se zušlechťovalo místo černého uhlí štýrské hnědé uhlí jako palivo v ocelárnách. Toto zlepšení zavedla do provozu Österreichische Alpine Montangesellschaft v Köflachu. Mělo velký význam pro rakouskou ekonomiku, která trpěla nedostatkem černého uhlí. Technologická zařízení fungovala ještě dlouho po druhé světové válce. Část literatury uvádí chybné datum úmrtí 1929.

D: Schlackenstudium, 1912; Die Tätigkeit der K. k. bergtechnischen Versuchsanstalt in Brüx in den Jahren 1915 und 1916, in: Bergbau und Hütte (Wien) 3, 1917, 12, s. 201–203; Über Verwitterungsrückstände im nordwestböhmischen Braunkohlenreviere, in: Montan-Rundschau (Wien) 15, 1923, č. 1, s. 1–5, č. 2, s. 17–19.

L: nekrology in: Stahl und Eisen, 1928, s. 1192; Österreichische Chemikerzeitung 31, 1928; ÖBL 1, s. 329 (s další literaturou); NDB 5, s. 236 (s další literaturou); BL 1, s. 363–364.

Pavel Vlašímský