FLEJŠAR Josef 28.5.1922-17.5.2010

Z Personal
Josef FLEJŠAR
Narození 28.5.1922
Místo narození Nový Bydžov
Úmrtí 17.5.2010
Místo úmrtí Praha
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
89- Průmyslový výtvarník
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 264-265

FLEJŠAR, Josef, * 28. 5. 1922 Nový Bydžov, † 17. 5. 2010 Praha, grafik, malíř

Po maturitě na reálném gymnáziu studoval od 1941 na pražské UMPRUM v ateliéru J. Bendy, 1947 absolvoval na VŠUP u A. Strnadela. Několik let pracoval v ateliéru propagační grafiky u W. A. Schlossera a zřejmě pod jeho vlivem se rozhodl trvale se orientovat na plakát jako samostatný umělecký druh. Vytvořil celkem na tři stovky divadelních, hudebních, filmových, výstavních a politických plakátů, mj. se zabýval propagací folklorních festivalů s využitím lidové ornamentiky. Dlouhodobě spolupracoval s ND, Ústředím lidové umělecké výroby, Jihočeským divadlem v Českých Budějovicích, NM. Často používal grafické techniky sítotisku, jeho plakáty se vyznačovaly dokonalou kresebnou kaligrafií perem či štětcem, malířsky ukázněnými tahy štětce, hojností malířské symboliky a baladického nádechu, jimiž plakátovou grafiku invenčně obohacoval a posunul ji na pomezí užité a volné tvorby. V zahraničí byl srovnáván s malířem J. Miróem. Mnohdy přijímal zakázky k monumentálním úkolům, navrhoval gobelíny a tapisérie, sgrafita (restaurace U Kalicha, 1965), nosná panó výstav (mj. na EXPO ’58 v Bruselu a ’67 v Montrealu, národopisných expozic, obchodních výstav domácích i mezinárodních), grafiku architektonických interiérů (naposledy interiér haly letiště v Ruzyni, 1997). Čtyřmi gobelíny vyzdobil 1962 Dům československých dětí v Praze na Hradčanech. Pro nakladatelství Mladá fronta a Československý spisovatel navrhl asi třicet obálek na knihy, které také ilustroval. Stal se spoluzakladatelem výtvarné skupiny Bilance, obnovené Umělecké besedy (1992), členem mezinárodních organizací Typomundus a Icograda. Účastnil se četných výstav plakátu doma i v zahraničí, získal mezinárodní i domácí ocenění, jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách významných galerií.

L: ČBS, s. 148; SČSVU 2, s. 266–267 (se soupisem díla, literatury a výstav); NEČVUD, s. 208–209 (se soupisem díla, literatury a výstav); Tomeš 1, s. 324; J. Raban, J. F. – plakáty, katalog, 1962; M. Sylvestrová, Čáry a písmena J. F., 1989.

Martin Kučera