FLEMMING Walther 21.4.1813-4.8.1915

Z Personal
Walther FLEMMING
Narození 21.4.1813
Místo narození Sachsenberg (Schwerin, Německo)
Úmrtí 4.8.1915
Místo úmrtí Kiel (Německo)
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 267

FLEMMING, Walther (též FLEMING, Walter), * 21. 4. 1813 Sachsengerg (Schwerin, Německo), † 4. 8. 1905 Kiel (Německo), lékař anatom, pedagog

Pocházel z početné rodiny psychiatra Carla Friedricha F. (1799–1880) a Augusty, roz. Winterové. Po absolvování gymnazijních studií ve Schwerinu studoval medicínu postupně na lékařských fakultách v Göttingenu, Tübingenu, Berlíně, Rostocku, kde získal 1868 titul doktora lékařství. 1868–71 pracoval jako asistent na lékařských fakultách v Rostocku, Würzburgu, Amsterodamu a znovu v Rostocku, kde se 1871 habilitoval z anatomie. Během prusko-francouzské války (1870–71) sloužil jako vojenský lékař. V následujícím roce se habilitoval z téhož oboru na pražské lékařské fakultě a získal místo prvního prosektora anatomického ústavu. 1873 byl jmenován mimořádným profesorem anatomie, přednášel také histologii a embryologii a zřídil malý histologický ústav. 1876 odešel do Kielu, kde dostal řádnou profesuru na lékařské fakultě, poté až do 1901 vedl tamní anatomický institut.

Napsal stovku ceněných vědeckých publikací, zejména z histologie, embryologie a biologie, které začal uveřejňovat hned po promoci. Hlavními okruhy jeho badatelských zájmů byly problémy vývoje jednotlivých orgánů, výzkum buňky, zvláště struktury nervových buněk, vývoje urogenitálního aparátu, struktury kůže aj. F. se věnoval procesu buněčného dělení a rozdělení chromozomů, který nazval mitóza. Studoval ji na ploutvích a žábrech mloků. Jako první vytušil, že všechna buněčná jádra vznikla z jiného předchozího jádra.

D: Zellsubstanz, Kern- und Zellteilung, Leipzig 1882.

L: OSN 9, s. 298–299; A. Hirsch, Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker 2, Wien – Leipzig 1884, s. 384; J. Pagel, Biographisches Lexikon hervorragender Ärzte des 19. Jhs., Berlin – Wien 1901, s. 518–519; I. Fischer, Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte der letzten 50 Jahre 1, Berlin – Wien 1932, s. 417–418; NDB 5, s. 241–242; BSPLF 1, s. 96–97; Die deutsche Karl-Ferdinands-Universität in Prag unter der Regierung Seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I., 1889, s. 176, 192; Koerting, s. 96, 100, 108; F. Spee, W. F. †, in: Anatomischer Anzeiger 1906, sv. 28, s. 41–59 (s bibliografií); http://cs.wikipedia.org/wiki/Walther_Flemming.

Ludmila Hlaváčková