FLORIÁN Albert 8.4.1880-20.3.1950

Z Personal
Albert FLORIÁN
Narození 8.4.1880
Místo narození Hať (u Bohumína)
Úmrtí 20.3.1950
Místo úmrtí Winnipeg (Manitoba, Kanada)
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 272

FLORIÁN, Albert, * 8. 4. 1880 Hať (u Bohumína), † 20. 3. 1950 Winnipeg (Manitoba, Kanada), misionář, verbista

Pocházel z početné rodiny Tomáše F. 1896 vstoupil do misijní řehole Společnosti Božího slova neboli verbistů, kterou 1875 založil sv. A. Janssen v nizozemském Steylu. V misijním domě Heiligkreuz v polské Nise F. absolvoval gymnázium. Do 1906 studoval filozofii a teologii v semináři sv. Gabriela v rakouském Mödlingu, téhož roku byl vysvěcen řeholním knězem. Krátce po vysvěcení ho řád vyslal do tehdy německé kolonie Togo v západní Africe, kde působil jako misionář do konce první světové války. Německo jako poražená velmoc po jejím ukončení ztratilo kolonie a misionáři museli odejít. 1919 se F. vrátil do Evropy, do 1922 zůstal v misijním domě sv. Gabriela v Mödlingu, kde čekal na povolání na další misii. Byl vyslán na Slovensko ověřit možnosti rozšíření řehole, poté spoluzakládal její slovenskou odnož a nadále se věnoval propagačně misijní práci. 1922 byl jmenován administrátorem fary v Madunicích (u Hlohovce) a po příchodu dalších řeholníků začala v obci Močenok působit od 1923 malá komunita verbistů, jíž 1925 umožnil nitranský biskup používat budovu tamního zámku. F. se 1923 stal jejím prvním rektorem, 1923–26 působil jako učitel a patřil k iniciátorům výstavby nového misijního domu v Nitře (dokončen 1928). Do 1935 v něm F. učil a přispěl k založení dalších misijních domů ve Spišském Štiavniku a Vidiné (u Lučence). Poté byl vyslán do USA, kde měl vyhledávat podporu a spolupracovníky pro misijní činnost, zakrátko byl přeložen do Kanady, kde do konce života vykonával pastorační a duchovní činnost mezi tam usazenými Slováky.

L: Spoločnosť Božieho Slova 25 rokov na Slovensku, Nitra 1948, s. 19, 28, 29n.; Spoločnosť Božieho Slova 1925–1975 na Slovensku a vo svete, Mödling 1975, s. 14–15, 52, 53, 187; Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 347–348; BLS 2, s. 597.

Alena Táborecká