FLORIAN Jan 24.11.1897-7.5.1942

Z Personal
Jan FLORIAN
Narození 24.11.1897
Místo narození Brno
Úmrtí 7.5.1942
Místo úmrtí Mauthausen (Rakousko)
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 272

FLORIAN, Jan, * 24. 11. 1897 Brno, † 7. 5. 1942 Mauthausen (Rakousko), lékař histolog, embryolog, pedagog, účastník 2. odboje

Pocházel z úřednické rodiny. 1916 maturoval na gymnáziu v Brně a narukoval na vojnu. Jako důstojník bojoval v první světové válce na italské frontě. 1919–25 studoval medicínu na Lékařské fakultě MU v Brně (1925 MUDr.), kde byl žákem prof. F. K. Studničky. Ještě za studií pracoval jako demonstrátor a 1923 se stal asistentem v Ústavu histologie a embryologie, poté odborným asistentem, 1928 se v Brně habilitoval na LF MU. 1930–32 absolvoval tři studijní pobyty v Anglii u embryologa J. P. Hilla. Od 1933 působil na Slovensku, kde do 1936 jako mimořádný profesor vedl katedru histologie a embryologie LF Univerzity Komenského v Bratislavě. 1936 se vrátil do Brna, kde byl následujícího roku jmenován profesorem, od 1939 (i po uzavření českých vysokých škol) formálně zůstal děkanem fakulty. Aktivně se angažoval v protifašistickém odboji, na podzim 1941 byl zatčen, začátkem následujícího roku deportován do koncentračního tábora a popraven.

Jako vědec i pedagog se zprvu věnoval histologii, později především embryologii, o jejíž rozvoj měl zásluhy jak v českých zemích, tak na Slovensku. Sestrojil pákový mikromanipulátor. Se Z. Frankenbergerem napsal vysokoškolskou učebnici Embryologie (1936), v níž shrnul nejnovější poznatky o lidské blastogenezi, doplnil ji ilustracemi embryí a jejich podrobnou anatomickou stavbou. Učebnice ve své době patřila k nejmodernějším ve svém oboru i ve světovém kontextu. F. shromáždil v laboratoři jednu z největších sbírek embryí. Publikoval práci o vývoji člověka Od prvoka k člověku (1939), četné vědecké studie a odborné články v časopisech: Anatomischer Anzeiger, Biologické listy, Bratislavské lekárske listy, Comptes rendus de l’Association des Anatomistes, Časopis lékařů českých, Journal of Anatomy, Spisy Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Zeitschrift für mikroskopisch-anatomische Forschung aj. Přednášel ve Spolku československých lékařů, na mezinárodních anatomických a biologických kongresech v Bulharsku, Francii, Nizozemsku, Německu, Polsku a Itálii. Popularizoval vědu v časopisu Věda a život, v denním tisku i rozhlase.

Zájmově se věnoval filozofii a poezii, vydal básnickou sbírku Písně filosofické (1941). Stal se členem Šafaříkovy učené společnosti, Moravské přírodovědecké společnosti, Biologické společnosti, Anatomische Gesellschaft, l’Association des Anatomistes.

D: studie, výběr: Grafická rekonstrukce velmi mladých lidských zárodků, in: Spisy Lékařské fakulty Masarykovy university v Brně 6, 1928; Vznik dec. capsularis a její význam při implantaci lidského vejce, in: Bratislavské lekárske listy 15, 1935, s. 12–21; Klasifikace budovacích tkaniv, in: tamtéž, s. 41–44; Příspěvek ke studiu vzniku deciduálních buněk, in: tamtéž, s. 216–221; Rozlišení mateřských a plodových elementů v lidské placentě, in: tamtéž, s. 655–661.

L: F. K. Studnička, Profesor MUDr. J. F., Vzpomínka na zesnulého, in: ČLČ 84, 1945, s. 751–757 (s bibliografií); I. Stanek, Za prof. Dr. J. F., in: Bratislavské lekárske listy 27, 1947, s. 111–114; O. Dolan, Univerzita Komenského, Bratislava 1968, s. 20; I. Stanek, Vznik, vývoj a stručné dejiny teoretických ústavov Lekárskej fakulty, in: 50 rokov Univerzity Komenského, Bratislava 1969, s. 63–64; J. Mlynárik, Českí profesori na Slovensku 1, 1994, s. 61–62; Encyclopaedia Beliana 4, Bratislava 2005, s. 473; A. Falisová, Lekári na Slovensku do roku 2000, Bratislava 2010, s. 161–162; ČBS, s. 148; Tomeš 1, s. 325; BLS 2, s. 597–598; Nacistická perzekuce, s. 166-170.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Ľudmila Ďuranová