FOŘT Karel 29.10.1852-12.6.1926

Z Personal
Karel FOŘT
Narození 29.10.1852
Místo narození Kly (u Mělníka)
Úmrtí 12.6.1926
Místo úmrtí Mělník
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby
68- Redaktor nebo žurnalista
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 322-323

FOŘT, Karel, * 29. 10. 1852 Kly (u Mělníka), † 12. 6. 1926 Mělník, vinařský a ovocnářský odborník, pedagog

Pocházel z rolnické rodiny. Jeho bratr Josef (1850–1929) byl národohospodář a politik. Od 1866 F. studoval na hospodářské škole v Hracholuskách (u Roudnice nad Labem), poté absolvoval vinařsko-ovocnářskou školu v Klosterneuburgu u Vídně. 1876–85 byl zaměstnán v tamní chemicko-fyziologické stanici. F. procestoval vinařské a ovocnářské oblasti Rakouska, Porýní, Württemberska, Bádenska a navštívil i některé kraje ve Francii, kde se detailně seznámil s vinařstvím a ovocnářstvím. 1882 založil zemský výbor Království českého v Mělníku dvouletou vinařskou školu s českým vyučovacím jazykem, k níž se 1884 připojila i škola ovocnářská. Na návrh opatrovnického kuratoria se organizačně schopný F. stal jejím ředitelem a od počátku ji budoval podle vzoru z Klosterneuburgu. Nově založil školní vinici o výměře 5000 m2 na labské stráni, školku ovocných a okrasných stromků, révovou školku a mateční ovocnářskou zahradu. Při škole, která významně ovlivnila rozvoj domácího ovocnářství a vinařství, vybudoval první českou pokusnou stanici na zpracování ovoce a zeleniny a zřídil školní vinný sklep. Ve výuce kladl důraz na praktickou výchovu. 1887 zorganizoval první ovocnářsko-vinařský kurs pro dospělé, který poté několikrát opakoval. 1891 získala škola pod jeho vedením vyznamenání na Jubilejní zemské výstavě v Praze, 1894 se zúčastnila výstavy v ruském St. Petěrburku. F. se specializoval na ochranu vinné révy a ovocných sadů před chorobami a živočišnými škůdci, ochranu vinohradů před plísní révy vinné (peronosporou), plstnatostí révových listů (erinosou) způsobenou roztoči a škodlivou mšičkou révokazem (Phylloxera vastatrix); k těmto otázkám publikoval několik studií. V Mělníku pracoval ve vinařském spolku, redigoval časopis Český vinař a od 1905 spolupracoval na Hospodářském slovníku naučném F. Sitenského. Za rozvoj odborného školství i za zásluhy o vinařství a ovocnářství se stal nositelem Zlatého záslužného kříže s korunou. Původně dvouletý ústav byl 1921 změněn na vyšší školu střední a F. ji vedl ještě jeden rok, než odešel do výslužby. Od 1922 učiliště fungovalo jako Státní vyšší ovocnicko-vinařská a zahradnická škola. Na otcovu práci navázal syn Jindřich (1877–1941).

D: Der Weinbau im Königreiche Böhmen. Kurze Darstellung der böhmischen Weincultur und Kellerwirthschaft…, [1891]; Vřetenatka révová (Peronospora viticola De By) a její zhoubná působnosť, jakož i ochranné prostředky proti této plísni, 1890; Vinařství v Království českém, 1891; Mšice révová (všeobecně zvaná révokaz), Phylloxera vastatrix (Planchon) a její zhoubná působnost jakož i prostředky čelící proti její zhoubné působnosti se zvláštním zřetelem na obnovu vinic révou americkou a způsobů šlechtění těchto rév, 1902; Úryvek k dějinám révy vinné v Království Českém, 1911.

L: Národní listy 13. 6. 1926, s. 5 (místo úmrtí); OSN 28, s. 432–433; HSN 1, s. 815; Zahradnický a ovocnicko-vinařský slovník naučný 2, 1938, s. 83; Zahradnický slovník naučný 2, 1996, s. 308; 100 let Zahradnické školy v Mělníku, 1985, s. 20; MSB 1, s. 155; L. Skala, Naši předchůdci 1, 1993, s. 114–115; nekrolog, in: Národní listy, 15. 6. 1926, s. 10.

Zdeněk Koleška