FOLKMANOVÁ Božena 28.1.1903-27.9.1960

Z Personal
Božena FOLKMANOVÁ
Narození 28.1.1903
Místo narození Praha
Úmrtí 27.9.1960
Místo úmrtí Brno
Povolání 7- Zoolog
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 293

FOLKMANOVÁ, Božena, * 28. 1. 1903 Praha, † 27. 9. 1960 Brno, zooložka

Po studiích na reálném gymnáziu pokračovala na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Tam od 1923 pracovala v Zoologickém ústavu u A. Mrázka. 1926 obhájila disertační práci Předběžné příspěvky k monografii českých stonožek (Chilopoda), která se stala podkladem k monografii Chilopoda Republiky československé I. Chilopoda Čech (1928, 1929 též francouzsky). 1927–29 byla demonstrátorkou v Ústavu pro systematickou zoologii bezobratlých u J. Komárka. Krátkou dobu působila také ve Fyziologickém ústavu ČSAV. Poté byla pomocnou vědeckou silou v Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. lékařské fakulty UK, kde od 1933 byla jmenována asistentkou prof. Vladislava Růžičky, u něhož řešila obecně biologickou tematiku. Výzkumu stonožek se v té době mohla věnovat jen s obtížemi. Po uzavření českých vysokých škol nacisty F. ztratila nejen zaměstnání, ale přišla o svou bohatou sbírku stonožek z českých lokalit. Během okupace vystřídala několik profesí, mj. učila na dívčích gymnáziích v Praze a Plzni. Zkoumala stonožky v údolí Berounky u Křivoklátu a zpracovala balkánské jeskynní stonožky ze sběrů K. Absolona. Po osvobození se stala asistentkou Ústavu botaniky a zoologie brněnské univerzity, 1955 se habilitovala. Přednášela obecnou zoologii a parazitologii. Se spolupracovníky vydala učební skripta obou oborů.

Začínala se systematicko-morfologickým výzkumem stonožek, později změněným v morfologicko-ekologický. Zabývala se nejen determinací nasbíraného materiálu z různých lokalit a popisem nových rodů a druhů stonožek, ale hledala nové znaky, všímala si jejich variability a stanovila variační meze znaků jednotlivých druhů. Přinesla řadu významných poznatků v systematice Chilopod. F. se podařilo na českém území najít druhy alpinské a mediteránní, do té doby u nás neznámé, a zjistit prvky zoogeografického rozšíření stonožek v českých zemích. Její práce se dočkaly odezvy i v zahraničí.

D: soupis in: J. Lang, Za doc. dr. B. F., in: Věstník Československé společnosti zoologické 25, 1961, s. 184–187; výběr: Nové druhy stonožek čeledí Lithobiidae z balkánských jeskyň, 1935; O nových balkánských jeskynních Chilopodech ve sběrech dr. K. Absolona, 1940; O některých zajímavých stonožkách ze zátopového území berounské přehrady, 1945; Dva nové druhy lithobiidů z Křivoklátska, 1946; Stonožky z Jeseníků, 1947; O některých Chilopodech nových pro Moravu, 1951.

L: M. Vojtek, Doc. Dr. B. F., in: Zoologické listy 10, 1961, s. 283–284 (foto); Koleška, s. 53–54; Osobnosti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, 1997; J. Janko, Vědy o životě v českých zemích 1750–1950, 1997, s. 397, 556; BSPLF 1, s. 193; E. Opatrný – F. Petruška, Dějiny české zoologie, 1998, s. 91; encyklopedie.brna.cz (stav k 5. 2. 2015).

Zdeněk Koleška