FOLPRECHT Arnošt 13.3.1902-14.2.1977

Z Personal
Arnošt FOLPRECHT
Narození 13.3.1902
Místo narození Turnov
Úmrtí 14.2.1977
Místo úmrtí Turnov
Povolání 75- Sochař nebo medailér
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 294-295

FOLPRECHT, Arnošt, * 13. 3. 1902 Turnov, † 14. 2. 1977 Turnov, malíř

Syn zubního a praktického lékaře Václava F. (1866–1925) a Emilie, roz. Kropáčkové, bratr operního dirigenta a hudebního skladatele Zdeňka F. (1900–1961). Od 1904 až do počátku sedmdesátých let žil v Praze, poté se odstěhoval zpět do rodiště. Maloval od dětství, ale na přání rodičů po maturitě studoval na Právnické fakultě UK (JUDr. 1926). Soukromě se školil u malířů I. Čipery, F. Hladíka a V. Beneše, zejména třetí z nich ho ovlivnil. Paralelně se studiem práv navštěvoval přednášky z dějin umění na Filozofické fakultě UK. Od 1927 byl zaměstnán u zemského výboru. 1948 odešel z jeho služeb v hodnosti vrchního komisaře a profesionalizoval se jako výtvarník. Od 1932 vystavoval jako host s SVU Mánes, samostatně poprvé v pražské Městské knihovně 1944. Se Z. Nešporem publikoval odbornou práci Dávka ze zábav (1933), jež poskytla právnický základ posuzování hazardních her. Jinak se plně soustředil na krajinomalbu, studijně pobýval v Paříži, Mnichově a Itálii, v mládí maloval i moře, přímořskou krajinu a pařížské bulváry, za války zajížděl na Českomoravskou vysočinu, avšak jeho životním tématem se stala Praha, její historická a magická zákoutí, periferie a přírodní okolí, později ulice plné lidí s tramvajemi a auty, nakonec soudobá sídlištní architektura. Jeho produkce dvacátých a třicátých let byla ve znamení techniky pastelu, přijal podněty expresionismu a nové věcnosti, až dospěl k osobité snivé a poetické znakovosti, založené na kontrastu světla a stínu. Ve válečném akvarelovém období začal volit tmavé barevné tóny prudce kontrastující s bělobou a vyjadřující vzdušnost krajin. V padesátých letech se vyhnul stalinskému socialistickému realismu zdůrazněním civilizačních momentů městské aglomerace, podávaných drobnokresebnou technikou. Závěrečné období tvorby, doplňované bravurními černobílými kresbami a barevnými litografiemi, syntetizovalo dosavadní zkušenosti v monumentalizujících i intimních malbách města. Pohřben byl v rodišti.

L: Toman 1, s. 220; SČSVU 2, s. 275; K. Mertl, Výstava obrazů A. F., 1944; V. Fiala, A. F. Obrazy z let 1927–57, 1957; J. Pečírka, A. F. Obrazy z let 1958 až 62, 1962; J. Hofmeisterová, A. F. Katalog výstavy, 1968; J. Kropáček – K. Mertl, Poetické období v díle A. F. Pastely a kresby 1923–1935, 1976.

Martin Kučera