FOLTÝN Jiří 6.1.1926-1995

Z Personal
Jiří FOLTÝN
Narození 6.1.1926
Místo narození Rakovník
Úmrtí květen 1995
Místo úmrtí Praha
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 299

FOLTÝN, Jiří, * 6. 1. 1926 Rakovník, † květen 1995 Praha, agronom, rostlinolékař

Vystudoval zemědělství na vysoké škole v Praze (1945–47) a pak Timirjazevovu zemědělskou akademii v Moskvě, kde 1950 promoval. Nastoupil na ministerstvo zemědělství a 1952 na nově zřízenou Vysokou školu zemědělskou (VŠZ) v Praze, kde se 1957 habilitoval. Již na počátku byl jako sovětský odchovanec a aktivní propagátor lysenkismu považován za nadějnou kádrovou rezervu, patřil mj. k předním účastníkům tažení proti tzv. americkému brouku, jak byla označována na počátku padesátých let rozšířená mandelinka bramborová (Americký brouk, 1950, s A. Kacem). Po příchodu na VŠZ byl ustaven vedoucím katedry ochrany rostlin Agronomické fakulty, záhy zpracoval skripta pro obor, 1955 s J. Zakopalem i popularizační brožuru Jak rostliny chráníme. 1956 byl oceněn sovětskou Mičurinovou cenou, 1960 získal titul DrSc. na základě disertace Agrotechnické lhůty setí ozimých obilovin. Pracoval také v Československé akademii zemědělské, jejímž místopředsedou se stal.

1961–70 byl ředitelem Ústředního výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni. Specializoval se na výzkum hospodářských plodin, zpočátku zejména brambor, později obilovin, především ozimých odrůd.

D: Plevel – nepřítel pětiletky, 1951; Co potřebují zemědělské plodiny, 1953; Ochrana rostlin. II. část, speciální, 1953; Přednášky z ochrany rostlin. Pro studenty ekonomické fakulty a pro kurzy ředitelů a agronomů STS, 1953; Entomologie polních plodin, 1954 (s J. Štaifem); Entomologie zahradních plodin, 1954; Entomologie zahradních plodin. Určeno pro posluchače fakulty agronomické, 1957 (s J. Štaifem); Agrotechnické lhůty setí ozimých obilnin, 1961; Ochrana rostlin. Učebnice pro vysoké školy zemědělské, 1965; Pšenice, 1970; Pšenice – systém, 1989.

L: Kdo je kdo v Československu 1, 1969, s. 198–199; Koleška Dodatky, s. 76; V. Šíp – M. Škorpík, In memoriam: doc. Ing. J. F., DrSc., in: Genetika a šlechtění 31, 1995, č. 3, s. 235–237; Almanach k 50. výročí založení ústavu. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně (1951–2001), s. 15 (seznam ředitelů).

Jiří Martínek