FORMÁNEK Romuald 7.2.1857-23.3.1927

Z Personal
Romuald FORMÁNEK
Narození 7.2.1857
Místo narození Klatovy
Úmrtí 23.3.1927
Místo úmrtí Boskovice
Povolání 7- Zoolog
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 313

FORMÁNEK, Romuald, * 7. 2. 1857 Klatovy, † 23. 3. 1927 Boskovice, poštovní úředník, entomolog

Byl mladším bratrem botanika Eduarda F. (1845–1900). Absolvoval gymnázium v Klatovech a právnickou fakultu, poté nastoupil (1885) jako koncipista do zaměstnání u Ředitelství pošt a telegrafů v Brně. Nakonec se stal prezidentem brněnského poštovního ředitelství, ve funkci působil do 1918, kdy odešel do výslužby. Dožil u dcery v Boskovicích.

Jako entomolog se zabýval studiem a sběrem brouků. Členem České společnosti entomologické se stal 1906. Rozhodující směr pro další F. studium koleopterofauny měla spolupráce s rakouským entomologem Ludwigem Ganglbauerem (1856–1912), jenž podnítil jeho zájem o čeleď nosatcovitých (Curculionidae), které se F. pak již věnoval celý život a stal se evropskou kapacitou. Pozorně prozkoumal brněnské okolí, sbíral však i na jiných lokalitách Moravy. První větší sběratelská exkurze vedla na Šumavu, druhou cestu F. podnikl ve společnosti A. Fleischera do Sedmihradska. 1903 odjel na Slovensko, kde v Liptovských Tatrách našel vzácný druh nosatcovitého brouka Barypithes liptoviensis Weise. O rok později prováděl průzkum koleopterofauny ve Vysokých Tatrách. 1905 se vydal s E. Reitterem a A. Fleischerem na třítýdenní sběratelskou cestu do Dalmácie a Hercegoviny; 1913 se tam a na ostrov Korfu vrátil s manželkou.

Jako uznávaný znalec byl ve styku s vědeckými institucemi v Rakousku, Německu, Rusku, Francii, Finsku, Španělsku a Itálii, odkud mu byl zasílán k revizi rozsáhlý materiál Curculionidů. Poskytoval pomoc i jednotlivcům, kteří se na něho obraceli o radu s determinací svých sbírek (např. J. Tyl, který se stal znalcem nosatců rodu Ceuthorrhynchides). F. publikoval v rakouském časopisu Wiener entomologische Zeitung. První česky psaný příspěvek O vzácných broucích moravských uveřejnil 1898 ve Věstníku Klubu přírodovědeckého v Prostějově, kde 1900 vyšla i práce Kůrovci (Scolytidae) zemí sudetských. Publikoval přes osmdesát prací, většinou o nově zjištěných druzích nosatců a kůrovců palearktické oblasti. K jeho poctě byly pojmenovány nové druhy brouků: krasec Trachys formaneki Obenb. (1930), nosatčík Apion formaneki Wagner (1929), nosatec Barypeithes formaneki Fremuth (1971).

D: výběr: Kůrovci (Ipidae) v Čechách a na Moravě žijící, 1907; Evropští nosatci rodu Dorytomus Stephens, 1909; Majky (Meloe L.) zemí koruny české, 1910; Evropští nosatci podčeledi Rhynchitinae, 1911.

L: Koleopterologische Rundschau 13, 1927, č. 6, s. 244–245 (s bibliografií); Index Litteraturae Entomologicae, Ser. II., Bd. 2, 1965, s. 71; Časopis Československé společnosti entomologické 24, 1927; ÖBL 1, s. 337; BL 1, s. 370; Koleška, s. 55–56; I. Okáli a kol., Slovník slovenských zoológov a zoológov so vztahmi k územiu Slovenska, Bratislava 1996, s. 37.

P: MZM, Brno; NM, Praha, Entomologické oddělení, koleopterologické sbírky.

Zdeněk Koleška