FORMIS Rolf 25.12.1894-23.1.1935

Z Personal
Rolf FORMIS
Narození 25.12.1894
Místo narození Stuttgart (Německo)
Úmrtí 23.1.1935
Místo úmrtí Přestavlky (z. l. u Slap)
Povolání 47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848
48- Politický publicista
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 314-315

FORMIS, Rolf (vl. jm. Karl Erich Rudolf F.), * 25. 12. 1894 Stuttgart (Německo), † 23. 1. 1935 Přestavlky (z. l. u Slap), radiotechnik, protinacistický aktivista

Jako mladík strávil několik let v Thajsku. Po návratu do Evropy se zúčastnil první světové války jako příslušník německé a poté turecké armády. Následně vystudoval techniku (Ing.). Věnoval se rozvoji radiotechniky, nejprve jako radioamatér, později jako profesionál. Zasloužil se o vznik rozhlasové stanice Süddeutsche Rundfunk ve Stuttgartu (1924). Zprvu sympatizoval s nacionálním socialismem, byl i členem SA, ale na počátku 1934 opustil Německo a po delší anabázi (mj. s nepovedeným útěkem do Turecka) emigroval do ČSR, kde se stal členem protihitlerovské Černé fronty. Na popud jejího zakladatele Otty Strassera se usadil na sklonku 1934 v hotelu Záhoří (u Přestavlk) a vlastnoručně zhotoveným krátkovlnným vysílačem o výkonu cca 100 W vysílal do Německa pravidelné pořady zaměřené proti Hitlerovu režimu, přičemž se napojoval na frekvenci oficiálních německých stanic, a narušoval tak jejich vysílání. Po dvou bezvýsledných německých intervencích proti jeho činnosti u československé vlády se rozhodla německá SD pro jeho únos. Při akci v hotelu Záhoří byl však F. zastřelen a pokoj, kde k přestřelce došlo, úmyslně zapálen; tříčlennému komandu (dva muži a jedna žena) se podařilo ještě téže noci uprchnout do Německa. Místo, kde hotel stál, bylo v padesátých letech zatopeno vodní nádrží Slapy; používané rozhlasové zařízení, částečně poškozené požárem, je uloženo v NTM v Praze. F. hrob se nachází na hřbitově ve Slapech.

L: P. Liška, Střelba v hotelu Záhoří, in: Střelecká revue 24, 1993, č. 5, s. 6–7; J. Kulík – J. Novák, Památce Ing. R. F., in: Dědictví Koruny české, 1997, č. 1–2, příloha; M. John, Čechoslovakismus a ČSR 1914–1938, 1994, s. 184; R. Cílek, Výstřely v hotelu Záhoří, 1995, passim; B. Burkhardt, R. F., Rundfunktechniker aus Stuttgart, in: M. Bosch – W. Niess (eds.), Der Widerstand im deutschen Südwesten 1933–1945, Stuttgart 1984, s. 311 až 317; A. Morgenstern, Rundfunksendungen widersprechen NS-Nachrichten, in: Anständig gehandelt. Widerstand und Volksgemeinschaft 1933–1945, Stuttgart 2012, s. 57–60.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Ladislav Mergl