FORST František 2.6.1891-12.4.1960

Z Personal
František FORST
Narození 2.6.1891
Místo narození Švabín (dnes Zbiroh)
Úmrtí 12.4.1960
Místo úmrtí Příbram
Povolání 77- Hudební skladatel
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 315

FORST, František, * 2. 6. 1891 Švabín (dnes Zbiroh), † 12. 4. 1960 Příbram, hudební skladatel, dirigent

Pocházel z kantorské rodiny Jana F. (* 17. 5. 1859 Krchleby /u Čáslavi/, † 18. 9. 1946 Příbram). Otec absolvoval pražský učitelský ústav, poté působil v Hořovicích a ve Švabíně. 1893 se stal ředitelem kůru na Svaté Hoře u Příbrami, kde se zasloužil o rozkvět chrámové hudby. Zanechal v rukopise řadu církevních skladeb. Patřil současně k významným včelařským odborníkům a organizátorům plemenného chovu včel v českých zemích. Inspiroval se ve Švýcarsku, o tamním chovu informoval 1907–08 v časopise Český včelař, překládal odbornou literaturu, publikoval na stránkách odborného tisku.

F. vystudoval učitelský ústav v Českých Budějovicích, složil státní zkoušky z hudby, krátce se také věnoval skladbě jako žák L. Janáčka a V. Nováka. 1920–24 žil v Hořovicích, kde působil jako učitel a sbormistr pěveckého sdružení, poté se uplatnil jako profesor učitelského ústavu v Příbrami, a to až do 1951. Současně vedl tamní městskou hudební školu a byl jmenován čestným členem a dirigentem Příbramské filharmonie, která se pod jeho vedením úspěšně rozvíjela. Komponoval rovněž skladby různých žánrů: chrámové (Korunovační mše, Stabat Mater, Requiem), sborové, estrádní, věnoval se i hudebním doprovodům a úpravám. Od 1924 přispíval do Podbrdského kraje a Zpravodaje. Některé jeho skladby vyšly tiskem.

D: výběr: orchestrální skladby: Předehra k pohádce, 1920; Svatební suita, 1921; Tři estrádní polky, 1955; komorní: Miniatury pro housle a klavír, 1925; písně: Hornické písně, 1925; Volání z dálek, 1931; instruktivní: 24 progresivní etudy pro housle, 1923; 500 národních i umělých písní pro školy národní, 1937.

L: Jan F.: HS 1, s. 341; Hudební Příbramsko, 1940, F. Teska (ed.), s. 27–28; V. Trantina a kol., Velký slovník osobností vědy a kultury příbramského regionu, 2001, s. 71; Koleška Dodatky, s. 77; L. Skala, Naši předchůdci 1, 1993, s. 114. František F.: HS 1, s. 340–341 (se soupisem skladeb a literatury); V. Trantina, c. d., s. 70–71; J. Němeček, Hudební Příbram, in: Vlastivědný sborník Podbrdska 1, 1966, s. 157 (se soupisem skladeb); F. Stárek, Slovník českých sbormistrů 1, 1982, s. 119; J. Burda, Skladatel F. F., in: Příbramský deník 4, 1996, č. 137, s. 13; http://cs.wikipedia.org/ (stav k 14. 3. 2014).

Marie Makariusová