FRÖHLICH Anton 1.6.1882-18.2.1969

Z Personal
Anton FRÖHLICH
Narození 1.6.1882
Místo narození Uherské Hradiště
Úmrtí 18.2.1969
Místo úmrtí Znojmo
Povolání 61- Pedagog
6- Botanik
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 451

FRÖHLICH, Anton (též Antonín), * 1. 6. 1882 Uherské Hradiště, † 18. 2. 1969 Znojmo, botanik florista

Pocházel z německé rodiny usedlé na Moravě. Po absolvování gymnázia studoval na univerzitě ve Štýrském Hradci, kde 1911 získal doktorát. Poté působil jako učitel na středních školách v Rakousku, Čechách, a zejména na Moravě. Nakonec zakotvil jako profesor německého gymnázia v Mikulově (1920–44), kde rovněž pečoval o herbáře z někdejšího piaristického gymnázia uložené v místním muzeu. Po 1945 mohl zůstat v Československu a publikovat opět floristické příspěvky, tentokrát v češtině, zejména ve spolupráci s mikulovským konzervátorem pro ochranu přírody Františkem Švestkou. Odborné dílo zůstalo rozptýleno v časopiseckých článcích.

Příspěvky věnoval rostlinstvu v Lednicko-valtickém areálu a v Podyjí, přičemž mnohdy překračovaly meze floristiky a zabývaly se ekologickými aspekty, např. studie o vlivu zeměpisné expozice a plastiky půdy na rostlinstvo Pavlovských kopců (1927) nebo o závislosti některých druhů na expozici (1930). Vedle floristických zpráv a ekologických studií se F. zabýval též kříženci a variabilitou u rodů třezalka (Hypericum) a rukev (Rorippa). Po 1945 se vedle floristiky věnoval i popularizaci ochrany přírody.

L: BL 1, s. 395 (s místem úmrtí Plaveč u Znojma); I. Klášterský et al., Botanikové na českém a moravskoslezském území od nejstarších dob, in: Zprávy Čs. společnosti pro dějiny věd a techniky 14–15, 1970, s. 81–82; F. Švestka, Dr. A. F. osmdesátníkem, in: Preslia 34, 1962, s. 307–308 (se soupisem díla).

Jan Janko