FRÖHLICH Walter 2.12.1902-29.11.1942

Z Personal
Walter FRÖHLICH
Narození 2.12.1902
Místo narození Liběchov (u Mělníka)
Úmrtí 29.11.1942
Místo úmrtí Lodž (Polsko)
Povolání 1- Matematik
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 451-452

FRÖHLICH, Walter, * 2. 12. 1902 Liběchov (u Mělníka), † 29. 11. 1942 Lodž (Polsko), matematik

Pocházel z židovské rodiny lékaře Ernsta F. a Gabriely, roz. Laufkeové; sám byl pokřtěn. Maturoval 1920 na reálném gymnáziu v Litoměřicích, pokračoval ve studiích na německé technice, poté na Přírodovědecké fakultě Německé univerzity v Praze. 1924 složil učitelskou zkoušku pro tělesnou výchovu, matematiku a deskriptivní geometrii a 1926 obhájil na základě disertační práce z matematiky Zur Bewegung flächentreu-affin veränderlicher ebener Systeme doktorát přírodních věd. Začal učit matematiku a geometrii na Státním německém reálném gymnáziu v Praze. Od 1929 přednášel deskriptivní geometrii pro kandidáty učitelství na pražské německé technice. 1930 tam byl jmenován honorovaným docentem deskriptivní geometrie. Vědecky se zabýval zpočátku afinní diferenciální geometrií, poté deskriptivní geometrií, od třicátých let teorií uzlů, z níž se chtěl habilitovat na Německé univerzitě; komise jeho spis sice doporučila ke schválení, profesorský sbor fakulty jej však na jaře 1938 zamítl bez uvedení důvodu. Ve dvacátých letech se F. oženil s Elise Goliathovou, manželství zůstalo bezdětné. Pro svůj židovský původ byl od 1938 uveden na seznamu říšského ministerstva pro vědu a vzdělání lidu jako nespolehlivý a veškerá výuka mu byla zakázána. Počátkem července 1939 požádali manželé o víza na stipendijní pobyt přes Society for the Protection of Science and Learning do Velké Británie. Dokumenty sice získali, nemohli však odcestovat, protože vypukla druhá světová válka. Jejich další pokus dostat se do Velké Británie přes neutrální Švýcarsko selhal. V říjnu 1941 byli zařazeni do transportu určeného pro tábor v Lodži, kde byli oba zavražděni.

D: Über eine Verallgemeinerung des Cauchyschen Hauptsatzes der Kinematik auf projektive Transformationen in der Ebene, in: Jahresbericht des deutschen Staatsrealgymnasiums Prag III, 1931; Das Analogon zum Cauchyschen Hauptsatz bei einer speziellen 2n–1-dimensionalen Gruppe des n-dimensionalen Raumes (x), in: Lotos 80, 1932, s. 116–122; Über das Vertauschen der Risse in Zweibildersystemen, in: Monatshefte für Mathematik 40, 1933, č. 1, s. 54–58; Eine Normalform für Viererzöpfe, in: Časopis pro pěstování matematiky a fysiky 64, 1935, č. 6, s. 177–179; Über ein spezielles Transformationsproblem bei einer Klasse von besonderen Zöpfen, in: Monatshefte für Mathematik 44, 1936, č. 1, s. 225–237; Beiträge zur Theorie der Zöpfe I–II, in: The Annals of Mathematics 115, 1938, č. 1, s. 412–434 a tamtéž 116, 1939, č. 1, s. 281–296.

L: BL 1, s. 396; Birk, s. 135–136, Studienordnung der DTH Prag 1931 až 1932, s. 10; E. Artin, Theory of Braids, in: The Annals of Mathematics 48, 1947, č. 1, s. 101–126; Disertace pražské university II, 1963, s. 152; M. Pinl – L. Furtmüller, Mathematicians under Hitler, in: Leo Baeck Institute Yearbook 18, 1973, s. 163; M. Pinl – A. Dick, Kollegen in einer dunklen Zeit. Schluß, in: Jahresbericht der deutschen Mathematiker-Vereinigung 75, 1974, s. 171–172; R. Siegmund-Schultze, German-speaking Migration of Mathematicians to and from Czechoslovakia, Caused by National Socialism in Germany, in: DVT 45, 2012, s. 141–166; M. Šimůnek – J. Kotůlek, Výročí zapomenutého liběchovského rodáka, in: Liběchovský zpravodaj 2012, č. 1, s. 4; J. Kotůlek – R. Nossum, Jewish Mathematicians Facing the Nazi Threat: the Tase of W. F., in: Judaica Bohemiae 48, 2013, č. 2, s. 69–97; Nacistická perzekuce, s. 182-185.

P: NA, Praha, fond PŘ 1931–41, k. 716, sign. F 32/8 F. W.; tamtéž, fond PŘ 1941–51, k. 2330, sign. F 1598/3 F. W.; Archiv Památníku Terezín, databáze transportů; Bundesarchiv Berlin, f. R4901, sign. 12880; Archiv UK, Praha, kniha doktorských protokolů PřF NU, č. 250; Bodleian Library Oxford, fond SPSL 142/1, 648–649; http://www.yadvashem.org (stav k 11. 11. 2014); http://www.holocaust.cz/ (stav k 11. 11. 2014); https://web.math.muni.cz/biografie/walter_froehlich.html (stav k 11. 11. 2014).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jan Kotůlek, Michal V. Šimůnek