FRÖHLICH rodina podnikatelů v textilním průmyslu

Z Personal
FRÖHLICH
Narození 1777
Místo narození Varnsdorf
Povolání 33- Odborník textilního nebo oděvního průmyslu
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 450-451

FRÖHLICH, rodina podnikatelů v textilním průmyslu

Rodina podnikala ve Varnsdorfu od 1777, kdy Anton F. (1745–1790) založil tkalcovnu, v období josefínských reforem zavedl ještě zpracování bavlněné příze. Pokusy o výrobu manšestru se zpočátku nedařily. Po jeho smrti převzal firmu nejmladší bratr Johann Georg F. († 1813), který sortiment rozšířil, od 1800 začal užívat vlastní firemní značku se sv. Jiřím a 1811 obdržel císařské privilegium. 1802 ji přejmenoval na G. A. Fröhlich Söhne. Továrna se specializovala na bavlněné tkaniny. Ve vedení se uplatnili jeho dva synové – Franz F. (* 1778, † 12. 12. 1832) a Georg Anton F. (* 1780, † 18. 1. 1843 Vídeň, Rakousko). Podařilo se jim překonat krizi, způsobenou kontinentální blokádou za napoleonských válek, a postupně expandovali i na vídeňský trh. Za vedení Georga Antona F. byl 1835 v továrně instalován první parní stroj.

Dědicem Georga Antona F. se stal jeho syn Karl Georg F. (* 1817, † 15. 3. 1880 Varnsdorf ), který do 1858 vedl podnik se švagrem Johannem Reinholdem. Karl pak textilku dále rozšiřoval: 1843 instaloval dvoubarevný válcový stroj k potiskování sametu, 1855 nové bělidlo, 1857 parní stroj, 1862 modernizoval tkalcovnu. Překonal i krizi, způsobenou zvýšením cen bavlny v době americké občanské války. Koncem padesátých let firmu definitivně přejmenoval na G. A. Fröhlich Sohn. Od šedesátých let do vedení přibíral své syny. Významně se zasloužil i o zbudování České severní dráhy a dalších železnic, které během sedmdesátých a osmdesátých let propojily sever Čech včetně Varnsdorfu s rakouskou i německou železniční sítí. V době, kdy předával firmu svým následovníkům, podnik zaměstnával na šest set padesát lidí.

Čtvrtou generaci rodiny F. představovali synové Karla Georga – Karl Georg F. II. (* 19. 4. 1842 Varnsdorf, † 11. 4. 1906 Varnsdorf ), podílník od 1867, Adolf Anton F. (* 4. 1. 1851 Varnsdorf, † 24. 10. 1915 Vídeň, Rakousko), podílník od 1877, který měl na starosti aktivity firmy ve Vídni, a Robert F. (* 1855, † 8. 9. 1903). Za jejich společného vedení 1886 velká část textilky podlehla požáru; byla zničena kotelna, sušírny, barvírna a množství hotového sametu. Následná rekonstrukce budov zvětšila výrobní prostor, byla vybudována tiskárna s pěti válcovými potiskovacími stroji a přibyla technika, která umožnila rozšířit sortiment. Na přelomu 19. a 20. století se továrna zaměřila na výrobu kordů. 1903 byli za podílníky přijati i členové další generace, a to Max F., syn Karla Georga, a Adolf Karl F., syn Adolfa Antona. 1906, po náhlé smrti Karla Georga II., byl rodinný podnik akcionován jako G. A. Fröhlich’s Sohn, Weberei, Samt- und Druckfabrik A.-G. se základním kapitálem 2,4 milionu rakouských korun. Rozhodující vliv si nadále udržela rodina F. (v čele správní rady stál vedle zástupce banky Wiener Bankverein také Adolf Anton F., a to až do smrti). Další velký požár zničil továrnu ve Varnsdorfu na sklonku října 1914, ale i jeho následky se podařilo překonat; prosperitu firmě tehdy přinesly zejména zakázky pro rakousko-uherskou armádu, včetně výroby uniforem. Koncem války měla v sortimentu i látky z papírových nití.

Nejvýznamnějším představitelem poslední generace rodiny, byl Adolf Karl F. (*17. 8. 1877 Vídeň, Rakousko, † 14. 4. 1954 Halberstadt, Německo); od 1907 používal příjmení F.-Helbek. Vystudoval chemii, od 1903 se podílel na řízení podniku. 1922 se mu, přes problémy s vysokou cenou suroviny, podařilo obnovit výrobu sametu, firma však bojovala s konkurencí. 1923 značnou část kapitálu ovládl konkurenční podnik Schnabel z Nové Paky, který změnil správní radu, F. v ní však zasedal i nadále a současně byl až do 1945 generálním ředitelem podniku. Expandoval do Německa, 1927 firma fúzovala s textilkami z Lindenu nedaleko Hannoveru a v Berlíně do koncernu LISU. V polovině dvacátých let se pokusil proniknout na americký trh, avšak neuspěl. V polovině třicátých let se firma opět osamostatnila. 1941 došlo k dalším změnám v akciových zápisech, továrna přešla na válečnou výrobu. 1945 byla rodina F. odsunuta do Německa a na podnik uvalena národní správa, postupně byl včleněn do národního podniku Velveta.

L: G. A. Fröhlichs Sohn A. G. Warnsdorf ČSR 1777–1927, 1927; BL 1, s. 395; GIÖ 4, s. 232; Myška, s. 117–119.

P: SOA, Litoměřice, inventarizovaný fond.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Tomáš Burda