FRANKL Otto 4.10.1855-25.3.1923

Z Personal
Otto FRANKL
Narození 4.10.1855
Místo narození Praha
Úmrtí 25.3.1923
Místo úmrtí Praha
Povolání 44- Právník
58- Teoretik nebo historik státu a práva
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 349

FRANKL, Otto, * 4. 10. 1855 Praha, † 25. 3. 1923 Praha, právník, pedagog

Po maturitě na gymnáziu absolvoval Právnickou fakultu ještě nerozdělené Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze (JUDr. 1878). Svůj profesní život spojil s pražskou německou univerzitou natrvalo, rozhodl se pro vědeckou dráhu. Na rozdíl od mnoha současníků, kteří na místo univerzitního pedagoga museli dlouho čekat, získal díky příznivým okolnostem záhy možnost záměr uskutečnit. Patřil do skupiny akademiků a pedagogů, kteří nastupovali bezprostředně po rozdělení školy na českou a německou část (1882). F. se specializoval na soukromé, převážně obchodní a veřejné právo, konkrétně právo horní. Jeho habilitaci (1883) potvrdil císařský výnos, jenž byl vydán až o dva roky později (zahrnul občanské právo hmotné a rakouské horní právo).

F. byl 1891 jmenován mimořádným a 1903 řádným profesorem obchodního a směnečného práva a práva horního. 1905/06 a znovu 1920/21 zastával funkci děkana, 1906/07 proděkana fakulty. Byl zvolen rektorem, rezignoval však ze zdravotních důvodů. Od 1912 byl členem akademického senátu fakulty, od 1914 rovněž disciplinárního senátu. 1912–15 předsedal bytovému výboru, který měl na starosti služební byty profesorů. Stal se členem právně-historické a judiciální komise pro státní zkoušky. Patřil k nejvytíženějším vyučujícím a podílel se na formování německého akademického prostředí v posledních desetiletích 19. a v prvních desetiletích 20. století. Kromě horního a obchodního práva přednášel právo konkursní, autorské, dále předměty právně-historické, např. prameny římského práva, a vedl právně-historický seminář. 1916 obdržel čestný titul dvorního rady. Významně přispěl k vytvoření nových zákonů autorského práva meziválečné Československé republiky, a to zákona o nakladatelské smlouvě a zákona o právu původcovském.

Vydal několik monografií, články a statě publikoval časopisecky. Přispíval do časopisů československých, ale také rakouských, např. do periodika vydávaného německou fakultou Juristische Rechtszeitschrift (vycházelo od 1923), do časopisu Spolku německých právníků Juristische Vierteljahreschrift, časopisu německojazyčných notářů v Československu Zeitschrift für Notariat, dále do Zeitschrift für Bergrecht, Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Konkursrecht či rakouského Zeitschrift für Berg- und Huettenwesen. Byl rovněž autorem hesel do významné rakouské encyklopedie veřejného práva E. Mischlera a J. Ulbricha Österreichisches Staatswörterbuch.

S manželkou Gertrudou, roz. Pordesovou (* 3. 9. 1875 Praha, † po 19. 10. 1942 Treblinka /Polsko/), měl dceru Markétu (* 1898) a syna Hanse Heinricha (* 1900).

D: Die Formerfordernisse der Schenkung nach österreichischem Rechte, Graz 1883; Der Concurs der offenen Handelsgesellschaft nach österreichischem Rechte, Wien 1891; Zur Reform unseres Bergschadenrechtes, in: Juristische Vierteljahresschrift 25, 1893, Heft 2–3; Zur Revision des österreichischen Concursrechts, Wien 1896; Das allgemeine Berggesetz und seine Reform, in: Österreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen 45, 1897; Zur Frage der Abzugsfähigkeit der Substanzverluste beim Bergbau, Prag–Wien 1907; Zur Einführung in die neue Konkursordnung, Wien 1915; Die Revision unseres Handelsrechts, 1921.

L: OSN 28, s. 446; OSND 2/1, s. 730; BL 1, s. 377; Wininger 2, s. 304; Dr. O. F., o. ö. Professor für Handels- und Wechselrecht, in: An Stelle der Feierlichen Inauguration des Rektors der deutschen Universität in Prag 1918–1929. Würdigung der in den Studienjahren 1920/21 bis 1926/27 verstorbenen Professoren der deutschen Universität in Prag, 1929, s. 24–26.

P: Personalstand der deutschen Karl-Ferdinands-Universität in Prag, 1883 až 1923; Ordnung der Vorlesungen an der Karl Ferdinands-Universität zu Prag, 1883–1920; Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků 1830–1910 (1920), karton 64, poř. č. 354; http://www.holocaust.cz (stav k 11. 11. 2014); Archiv UK, Praha, fond Právnická fakulta německé univerzity, osobní spis.

Jiří Šouša ml.