FRANK Jan Karel 1828-3.7.1887

Z Personal
Jan Karel FRANK
Narození 1828
Místo narození Knovíz (u Slaného)
Úmrtí 3.7.1887
Místo úmrtí Tábor
Povolání 69- Knihtiskař nebo typograf
67- Nakladatel nebo vydavatel
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 339-340

FRANK, Jan Karel, * 1828 Knovíz (u Slaného), † 3. 7. 1887 Tábor, tiskař, knihkupec, nakladatel

Zakladatel rodinného tiskařského a nakladatelského podniku v Táboře se řemeslu vyučil ve Slaném u F. Jeřábka. Praktikoval v několika pražských tiskárnách, v Mostu zařídil 1849 Schönfeldovu tiskárnu a v Jindřichově Hradci spravoval podnik A. J. Landfrase. Od 1859 pracoval jako jeho faktor a 1861 převzal vedení podnikové filiálky v Táboře. F. si táborskou pobočku pronajal a 1863 k ní připojil i nakladatelství. Poté co získal 1866 vlastní tiskařskou koncesi, se F. zcela osamostatnil. V následujícím roce otevřel novou tiskárnu a podnik celkově rozšířil. F. začal také 1864 vydávat regionální týdeník Tábor, který zpočátku sám redigoval. Později převzali redakční práci synové Petr a Ludvík. Periodikum vycházelo vlastním nákladem tiskárny do 1910, tehdy je získala mladočeská strana. F. krátkodobě vydával a redigoval také beletristický časopis Lužničan (1869) a ve stejném roce humoristický list Jiskry. Po F. smrti zdědil firmu syn Petr F. st. (* 22. 12. 1852 Brno, † 3. 3. 1921 Tábor), který se u otce vyučil. Nechal pro tiskárnu vystavět novou budovu (1904) a modernizoval její vybavení. Od 1921 pokračoval v jeho činnosti syn Petr F. ml. (* 1. 8. 1901 Tábor, † 21. 12. 1978 Tábor). Majitelkou se však jako dědička stala vdova po Petru F. starším, Marie. Teprve 1925 převedl Petr F. ml. koncesi na své jméno a vedl tiskárnu nadále pod označením Petr Frank. Vedle své profese měl velký zájem o divadlo. Jako ochotník působil v táborské Intimní scéně, pro kterou navrhoval a tiskl plakáty, programy a další potřebné publikace. Finanční stabilitu podniku zajišťovaly v době hospodářské krize především obchodní tisky a jen pro vlastní potěšení se vydávaly také bibliofilie. Firma přežila jako rodinný podnik do konce čtyřicátých let, počátkem padesátých let byla znárodněna. Petr F. ml. v ní později pracoval jako sazeč. 1992 získal podnik v rámci restitucí vnuk David F., jeho pokus obnovit ho jako Tiskárnu Tábor neuspěl. Na rodinnou tiskařskou tradici vzpomíná i vnučka posledního majitele Petra F. ml., malířka Renata Štolbová (* 2. 6. 1958, České Budějovice), která se věnuje také knižní ilustraci.

L: OSN 9, s. 616; nekrolog: J. K. F., in: Tábor 24, 1887, č. 28, s. 2; Úmrtí P. F. staršího, in: tamtéž 55, 1921, č. 10, s. 3; Mistr černého umění (P. F. ml.), in: Jihočeská pravda 25. 1. 1980, s. 4; L. Bláhová, Pohnuté osudy táborské Frankovy tiskárny, in: Táborsko 12, 2008, č. 43, příl., s. 3.

Pavla Vošahlíková