FRANK Ludvík 19.8.1910-12.4.1975

Z Personal
Ludvík FRANK
Narození 19.8.1910
Místo narození Ostrava
Úmrtí 12.4.1975
Místo úmrtí Brno
Povolání 2- Fyzik
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 342

FRANK, Ludvík, * 19. 8. 1910 Ostrava, † 12. 4. 1975 Brno, matematik, pedagog

Byl synem listonoše. Po maturitě na střední škole v rodišti nastoupil do zaměstnání v soukromém obchodním podniku. 1934 zahájil studia oboru matematika–fyzika na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, kde 1938 získal středoškolskou aprobaci. Pak sedm let učil na měšťanských školách. 1942 se oženil s Ludmilou, roz. Kvasničkovou, z Mělčan, a spolu vychovali syna Luďka. 1944–45 byl totálně nasazen ve strojírně. 1945 nastoupil jako asistent matematiky u prof. Karla Čupra na brněnské technice, 1947 byl promován (RNDr.) a 1951 jmenován docentem pro stejný obor. Na technice působil až do smrti, a to na Vysoké škole stavitelství, od 1956 na Energetické (později Strojní) fakultě a od 1961 na Fakultě elektrotechnické, kde pomáhal budovat katedry matematiky. Na druhé z nich byl prvním vedoucím této katedry (do 1973), šest let pracoval jako proděkan pro studium pracujících (1963–69) a celou dobu jako člen vědecké rady.

Věnoval se algebře, analýze (čerpal z odkazu Matyáše Lercha), obyčejným i parciálním diferenciálním rovnicím, teoriím množin a také funkcí komplexní proměnné i řad, zejména v souvislostech s aplikacemi v inženýrské praxi. Byl spoluautorem dvou matematických skript a objemné příručky matematiky pro inženýry a techniky (Matematika, 1973). Obdržel pamětní bronzovou i zlatou medaili VUT (1965, 1970), medaili ústředního výboru Národní fronty (1967) a vyznamenání Za vynikající práci (1970).

D: výběr: O životě Matyáše Lercha, in: Časopis pro pěstování matematiky 78, 1953, s. 119–137; K stému výročí narození Matyáše Lercha, in: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 5, 1960, s. 764–771.

L: V. Havel, Životní jubileum L. F., in: Časopis pro pěstování matematiky 95, 1970, s. 437–438 (se soupisem díla); J. Brejcha, Docent RNDr. L. F. šedesátníkem, in: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 15, 1970, s. 240 až 241; týž, Za docentem RNDr. L. F., in: tamtéž 21, 1976, s. 52–53.

P: Archiv VUT, Brno, osobní spis RNDr. L. F.; Kronika Ústavu MaDg fakulty strojní.

Gustav Novotný