FRANTA Zdeněk 19.4.1868-1.7.1943

Z Personal
Zdeněk FRANTA
Narození 19.4.1868
Místo narození Hradec Králové
Úmrtí 1.7.1943
Místo úmrtí Praha
Povolání 53- Historik
61- Pedagog
64- Překladatel
65- Literární historik, kritik nebo teoretik
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 355

FRANTA, Zdeněk, * 19. 4. 1868 Hradec Králové, † 1. 7. 1943 Praha, překladatel, pedagog, literární kritik, editor

Syn Ondřeje F. (1829–1900); měl bratry Bohuslava F. (1861 až 1929) a Jaroslava F. (1865–1947). F. vyrostl v českém národně uvědomělém prostředí se sympatiemi k polskému národnímu hnutí. 1875 se s rodinou přestěhoval do Rychnova nad Kněžnou, kde dokončil základní i středoškolské vzdělání. 1886 maturoval a pokračoval ve studiu na filozofické fakultě české univerzity v Praze dějepisu a zeměpisu. Už tehdy ovlivnil jeho názory T. G. Masaryk, s jehož rodinou udržoval společenské i pracovní styky. Po ukončení univerzitního studia učil oba uvedené předměty na reálkách a gymnáziích v Uherském Hradišti (1894–1895), Lipníku nad Bečvou (1895–1903) a Kroměříži (1903–1919). Po vzniku samostatné ČSR přesídlil do Prahy a 1919 byl jmenován zemským školním inspektorem a vládním radou. 1926 odešel do důchodu a po zbytek života zůstal v Praze. Před předčasným penzionováním, které vnímal jako křivdu, publikoval i na odpočinku řadu překladů z angličtiny. Jednalo se jak o beletrii, tak o odborné a popularizační spisy. K autorům, které F. překládal, patřili např. H. D. Thoreau, G. Eliot, H. Fielding, Ch. Brontëová, J. Swift, Ch. Dickens, H. G. Wells ad. Spolu s A. Masarykovou přeložil a vydal spis Na úsvitě radikalismu (1910, autor J. Bowles Daly). Referáty a recenzemi zejména o angloamerické literatuře přispíval do periodik: Besedy Času, Čas, Národní osvobození, Naše doba, Panoráma, Rozpravy Aventina. Sestavoval i Výroční zprávu České reálky v Lipníku nad Bečvou (1900) a redigoval práce T. G. Masaryka, K. Havlíčka Borovského ad. Některé časopisecké práce podepisoval šifrou Z. F.

Jeho synem byl oftalmolog Jiří F. (1899–1945).

D: překlady: H. D. Thoreau, Walden čili život v lesích, 1902; týž, Toulky přírodou a pohledy do společnosti, 1925; G. Eliot (pseud. Mary Anne Evans), Adam Bede, 1903, 1904; táž, Romola, 1915; H. Fielding, Duše národa, 1905; Ch. Brontëová, Shirley, 1906; táž, Villette, 1906; táž, Hana [sic!] Eyrová, 1930; J. Swift, Gulliverovy cesty, 1910, 1911; Ch. Dickens, Malá Doritka, 1912; týž, Pustý dům, 1915 (s B. Šimkovou); J. Galsworthy, Bratrství, 1917; H. G. Wells, Stručné dějiny světa, 1931. Edice: T. G. Masaryk, Česká otázka, O naší nynější krizi, Jan Hus, vše 1924; týž, Mravní názory, 1932; K. Havlíček Borovský, Poučení občanům (výbor z díla), 1931.

L: OSND 2/1, s. 732; MSN 2, s. 862; red., Ublížilo se, in: Věstník československých profesorů, 1926; LČL 1, s. 737 (se soupisem díla); Z. Vančura, Z. F. sedmdesátníkem, in: Lidové noviny 17. 4. 1938; red., Z. F., in: Naše věda, 1944; J. Strašková, Prózy H. D. Thoreaua v českých překladech (bakalářská práce, Univerzita Pardubice), 2012, passim.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Pavla Vošahlíková