FREL Antonín 11.6.1894-3.1.1970

Z Personal
Antonín FREL
Narození 11.6.1894
Místo narození Dolní Újezd (u Lipníka nad Bečvou)
Úmrtí 3.1.1970
Místo úmrtí Hranice
Povolání 54- Etnograf
79- Sběratel nebo upravivatel lidových písní
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 381-382

FREL, Antonín (vl. jm. Fröhlich), * 11. 6. 1894 Dolní Újezd (u Lipníka nad Bečvou), † 3. 1. 1970 Hranice, učitel, vlastivědný pracovník, historik, spisovatel

Pocházel z rodiny kováře a zemědělce Františka Fröhlicha (1858–1925) a Cecilie, roz. Libigerové (1867–1924). Střední vzdělání ukončil 1907 v Lipníku nad Bečvou, v Příboru navštěvoval do 1910 veřejnou chlapeckou školu a 1910–14 učitelský ústav. Nastoupil jako praktikant ve Veselíčku, 1915 narukoval, 1918 se vrátil a učil ve Veselíčku a v Radvanicích. 1922 se oženil s Marií, roz. Tomanovou. 1925 získal definitivu v Dolním Újezdě, od 1931 byl řídícím učitelem. 1947 si rodina změnila jméno na Frel. 1956 odešel do důchodu, dále však zůstal činný jako obecní kronikář, knihovník a okresní konzervátor památkové péče. Zajímal se o oblast Záhoří a Pobečví, 1925–41 a 1946–50 vydával a redigoval vlastivědný sborník Záhorská kronika. Pochován byl v Dolním Újezdě. Syn Jiří F. (1923–2006) byl klasický archeolog.

D: výběr: Vojenský hřbitov na Lipensku z dob válek napoleonských, in: Záhorská kronika 9, 1926/27, č. 4, s. 116–120; Z minulosti Dolního Újezda u Lipníka n. B., in: tamtéž 10, 1927/28, č. 1, s. 22–24; Sídliště z mladší doby kamenné ve Veselíčku u Lipníka n. B., in: tamtéž, č. 2, s. 49–52; Skoky, nejmladší obec v politickém okrese hranickém, in: tamtéž 11, 1928/29, č. 4, s. 120–121; Město Lipník nad Bečvou a hrad Helfštýn. Vlastivědná četba, 1931 (s M. Fröhlichovou); Z aktů o hrdelném právu městečka Dřevohostic z r. 1729, in: Záhorská kronika 14, 1931/32, č. 1, s. 10–14; Nejstarší pohled na Lipník n. B. (K dřevorytu Jana Willenbergera z r. 1593), in: tamtéž 14, 1931/32, č. 2, s. 45–49; Poslední větrné mlýny na Lipensku, in: tamtéž 15, 1932/33, č. 2, s. 41–46; Kat a katovna v Lipníku nad Bečvou, in: tamtéž 16, 1933/34, č. 1, s. 3–6; Uhličité lázně Teplice n. Bečvou, 1934 (s M. Fröhlichovou); Lázně Teplice nad Bečvou ve staré literatuře, in: tamtéž 17, 1934/35, č. 3, s. 65–67; Selské usedlosti a obyvatelé Dolního Újezda v minulosti, in: tamtéž, č. 4, s. 116–118; 150 let národní školy v Dolním Újezdě, 1938; Z historie poštovního úřadu v Lipníku n. B., in: Žákovská kronika, č. 4, s. 103–104; Drobnosti ze života naší šlechty v XVI. stol., in: tamtéž, s. 121–122; Drobnosti ze XVI. století, in: Záhorská kronika 24, 1946/47, č. 3–4, s. 55–57; Zeměpisná poloha a přírodní tvářnost Hranicka, in: tamtéž 25, 1948/49, č. 8, s. 29–32, č. 9–10, s. 33–39; 700 let města Lipník n. B.: 1265–1965, 1965; Město Lipník nad Bečvou (Město na staré jantarové cestě), in: Lipenský kulturní kalendář duben a květen 1965.

L: Kulturní adresář ČSR 1, A. Dolenský (ed.), 1934, s. 103; J. Bařinová, Čtvrtstoletí vlastivědné práce, in: Záhorská kronika 27, 1949/50, č. 10, s. 109–110; M. Kokojanová, Záhorská kronika. Vlastivědný sborník Záhoří a Pobečví, in: Kulturní periodika na Moravě. Sborník ze XXIV. mikulovského sympozia konaného 17.–18. října 1996, s. 177–182; M. Kokojanová- -Hašková, Záhorská kronika. Geneze a rejstříky vlastivědného časopisu, 2004, s. 15–17; M. Kokojanová, Záhorská kronika, dílo vesnických učitelů Františka Přikryla a A. F., in: Učitelé – autoři učebnic a dětské literatury. Materiály z odborné konference, konané 22.–23. června 2004 v Přerově, 2005, s. 82–91; J. Štěpán, Dolní Újezd minulostí k současnosti, 2006, s. 101–102; M. Kokojanová, Záhorský patriot Florian Zapletal v korespondenci s A. F.-Fröhlichem (1929–1950–1969), in: Florian Zapletal. Život a dílo. Sborník příspěvků z konference Muzea Komenského v Přerově, 18.–19. října 2005, 2006, s. 93–110; J. Š. [J. Štěpán], Fond A. F. (Fröhlich) v pobočce Zemského archivu v Opavě, in: Střední Morava 12, 2006, č. 23, s. 155; L. F. Peluněk, A. F. – učitel a vlastivědný pracovník Záhoří a Pobečví, in: tamtéž 20, 2014, č. 38, 110–113.

P: ZA, Opava, fond A. F.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Lukáš F. Peluněk