FREYN Josef František 7.12.1845-16.1.1903

Z Personal
Josef František FREYN
Narození 7.12.1845
Místo narození Praha
Úmrtí 16.1.1903
Místo úmrtí Smíchov (Praha)
Povolání 29- Stavař
6- Botanik
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 392

FREYN, Josef František (též Franz), * 7. 12. 1845 Praha, † 16. 1. 1903 Smíchov (Praha), botanik, stavební odborník

Syn lesmistra Josefa F. a Josefíny, roz. Rudolphové. Po gymnáziu studoval stavební fakultu na technice v Praze a ve Vídni (Ing.). Od 1869 pracoval na stavbách železnic: 1869–70 na Slovensku (Lučenec–Zvolen), 1870–73 v Sedmihradsku, 1874–78 v Chorvatsku. 1878–81 působil jako geometr na velkostatku v Opočně. Poté se vrátil do Prahy, kde od 1881 měl stavební kancelář a zastával funkci viceprezidenta české inženýrské komory.

F., původně amatérský botanik, se stal uznávaným odborníkem na evropskou flóru; věnoval se floristickému výzkumu v Čechách, na Slovensku, Istrii, Pyrenejském poloostrově, v Turecku aj. Popsal nové druhy rostlin, např. jestřábníků (Hieracium) a pryskyřníků (Ranunculus), plánovanou monografii o nich však nikdy nevydal. Spolupracoval s botanikem Ladislavem Čelakovským, podílel se na čtvrtém svazku jeho díla Prodromus květeny české (1883). Výsledky svých výzkumů, z nichž si dodnes uchovaly význam ty, které věnoval zvláště flóře Orientu, publikoval jako studie v německých a rakouských odborných časopisech Deutsche botanische Monatsschrift, Flora oder Allgemeine botanische Zeitung, Österreichische botanische Zeitschrift, Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. Angažoval se v německé botanické společnosti v Berlíně. Jeho herbáře jsou uloženy v Národním muzeu a na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, v Moravském zemském muzeu v Brně, v Muzeu Vysočiny v Jihlavě, v Maďarském národním muzeu v Budapešti aj.

D: výběr: Beitrag zur Flora Ober-Ungarns, in: Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 22, 1872, s. 341–354; Beiträge zur Kenntnis der Vegetations-Verhältnisse des Brdy-Gebirges in Böhmen, in: tamtéž 23, 1873, s. 169–182; Die Gattung Oxygraphis und ihre Arten, in: Flora oder Allgemeine botanische Zeitung 45 (70), 1887, s. 136–142; Über einige kritische Arabis-Arten, in: Österreichische botanische Zeitschrift 39, 1889, s. 101–108, 128–134, 167–171.

L: ÖBL 1, s. 360; BL 1, s. 385; NDB 5, s. 424; ESL 2, s. 116; SBS 2, s. 123; BLS 2, s. 650; J. Futák – K. Domin, Bibliografia k flóre ČSR do r. 1952, Bratislava 1960, s. 208; I. Klášterský – A. Hrabětová – J. Duda, Botanikové na českém a moravskoslezském území od nejstarších dob, in: Zprávy Československé společnosti pro dějiny věd a techniky při ČSAV 14–15, 1970, s. 81; K. A. F. Fischer, Verzeichnis der Piaristen der deutschen und böhmischen Ordensprovinz. Catalogus generalis Provinciae Germanicae et Bohemicae Ordinis Scholarum Piarum, München 1985; Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou, 1994, s. 101; Osobnosti botaniky na Slovensku, Bratislava 2010, s. 151; Z. Szeląg, Typification of the Hieracium (Asteraceae) names described by J. F. from Turkey, in: Polish botanical journal 57, 2012, č. 2, s. 347–370; http://en.wikipedia.org (stav k 23. 6. 2014).

Ľudmila Ďuranová