FREY Junius 12.7.1753-5.4.1794

Z Personal
Junius FREY
Narození 12.7.1753
Místo narození Brno
Úmrtí 5.4.1794
Místo úmrtí Paříž (Francie)
Povolání 38- Obchod, služby, cestovní ruch
46- Představitel povstání do r. 1848
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 390-391

FREY, Junius (též Schönfeld, Franz Thomas, pův. jm. Dobruška, Moses), * 12. 7. 1753 Brno, † 5. 4. 1794 Paříž (Francie), obchodník, revolucionář

Pocházel z brněnské židovské rodiny Šalomona a Šendl Dobruškových, od sedmdesátých let se hlásící k sektářskému učení tzv. frankistů, pojmenovaných podle samozvaného Mesiáše a jejich vzdáleného příbuzného Jakuba Franka žijícího 1773–86 v Brně. 1773 se oženil s adoptivní dcerou pražského židovského předáka Joachima Poppera. 1775 přestoupil ke katolictví a změnil si jméno na Franz Thomas Schönfeld, 1778 byla celá rodina povýšena do šlechtického stavu. V té době ovládali obchod s tabákem na Moravě, podíleli se (zejména Šendl) na rozprodeji majetku zrušených klášterů a sám F., v té době už usazený ve Vídni, značně zbohatl na dodávkách pro císařskou armádu. Zabýval se také alchymií, psal německé básně a dramata a pěstoval kontakty i se svobodnými zednáři. Značně se zadlužil nákladným životem a nakonec 1790 odešel do Francie, kde si změnil jméno na revoluční Frey, a naopak se stal nadšeným revolucionářem, publikoval i projakobínské spisy. Od 1792 žil spolu s bratrem Emanuelem a sestrou Leopoldinou v pařížské rue d’Anjou, kde se stali předními stoupenci jakobínského křídla, zejména radikálního poslance Françoise Chabota (záhy Leopoldina manžela). Zároveň ve velkém obchodoval s konfiskovaným majetkem emigrantů a šířil četné pověsti o sobě, své rodině i obchodech. V souvislosti s pokusem o ovládnutí obchodní Indické společnosti byli v říjnu 1793 udáni, jejich totožnost prozrazena a záhy obviněni jako rakouští špioni, na jaře následujícího roku odsouzeni ve skupině korupčníků a nepřátelských cizinců. Do stejného procesu byl obratnou intrikou zatažen revolucionář Georges-Jacques Danton se svými stoupenci. Všichni obvinění skončili společně pod gilotinou. Zda byla obvinění ze špionáže podložena, není známo, stejně nerozřešeny zůstaly i další záhady okolo F. osobnosti.

L: Wurzbach 31, s. 150–151; BL 3, s. 735; E. E. Kisch, Pražský pitaval, 1952, s. 113–132; G. Scholem, Du frankisme au jacobinisme. La vie de Moses Dobruška alias Franz Thomas Schönfeld alias J. F., Paris 1981; S. Wölfle-Fischerová, J. F., 1753–1794: Jude, Aristokrat und Revolutionär, Frankfurt am Main 1998; D. Uhlíř, Židé mezi sabatiánstvím a frankismem. Brněnská židovská obec v 18. století a sekta J. F., in: Židé a Morava. Sborník z konference konané v Kroměříži v listopadu 1997, 1998, s. 3–11; týž, Juden in Mähren und das mährische Zentrum des Frankismus im ausgehenden 18. Jahrhundert, in: Aufklärung-Vormärz-Revolution, Bd. 16/17, Frankfurt am Main – Berlin – New York – Paris – Wien 1999, s. 45–55; D. Tinková, Jakobín z Moravy. Život a smrt Mosese Dobrušky, in: ĎaS 31, 2009, č. 1, s. 23–25.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Dušan Uhlíř