FRIČ Jan 10.1.1868-1.2.1944

Z Personal
Jan FRIČ
Narození 10.1.1868
Místo narození Kamenný Újezd (u Rokycan)
Úmrtí 1.2.1944
Místo úmrtí Praha
Povolání 62- Osvětový nebo veřejný činitel
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 398

FRIČ, Jan, * 10. 1. 1868 Kamenný Újezd (u Rokycan), † 1. 2. 1944 Praha, pedagog, literární historik, překladatel

Datum narození bývá chybně uváděno také 1866. Syn Jana Fritsche, řezníka a hostinského z Kocandy, a Marie, roz. Svejkovské. Gymnázium absolvoval F. v Plzni. V dalším vzdělávání pokračoval na filozofické fakultě české univerzity v Praze, kde se věnoval filologickým oborům: češtině, němčině a francouzštině. Studium zakončil 1893. Během studií na vysoké škole i po jejím skončení působil jako domácí učitel v rodině Mettalů ve Zdechovicích a v Praze. 1904–07 získal místo středoškolského učitele na reálce v Kladně, kde zajišťoval výuku živých jazyků. V době kladenského pobytu připravil k vydání i své první literárněhistorické práce a překlady ze středověké německé poezie, které uveřejňoval ve Zprávě c. k. státní reálky v královském horním městě Kladně. Dále učil na reálkách a odborných školách v Plzni, a především v Praze. F. psal pro studenty těchto škol také učebnice a odborné publikace věnované známým osobnostem české literatury Aloisi Jiráskovi a Karlu Václavu Raisovi. Nejvýznamnější práci představovaly Dějiny československé literatury, které vyšly za F. života ve třech přepracovaných a rozšířených vydáních (1927, 1930, 1938) a byly koncipovány jako učebnice pro střední odborné školy. Tímto dílem vstoupil F. také do tzv. rukopisných sporů. Názor, zda Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský jsou pravé nebo podvržené, z F. textu jednoznačně nevyplývá. Kapitola Vlastenecký romantismus, která se problému věnovala, vyzněla neutrálně. Jeho ženou byla od 1917 spisovatelka Maryna F., roz. Tlustá (1896–1974).

D: Život a dílo Aloise Jiráska, 1921; K. V. Rais, 1923.

L: LČL 1, s. 746–747; Jubilejní výroční zpráva padesátiletého trvání reálky a gymnasia v Kladně, 1950, s. 22.

P: SOA, Plzeň, sbírka matrik, matrika nar. řkt. f. ú. Rokycany, sv. 36, fol. 169 (obr. 149).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Pavla Vošahlíková