FRIEDL Antonín 4.2.1869-27.6.1945

Z Personal
Antonín FRIEDL
Narození 4.2.1869
Místo narození Plzeň
Úmrtí 27.6.1945
Místo úmrtí Sušice
Povolání 72- Sportovec nebo činitel tělesné kultury
72- Sportovec nebo činitel tělesné kultury
68- Redaktor nebo žurnalista
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 420

FRIEDL, Antonín, * 4. 2. 1869 Plzeň, † 27. 6. 1945 Sušice, středoškolský pedagog, vlastivědný badatel

Byl synem obchodníka Františka F. a Markéty, roz. Nedvědové. Po reálném gymnáziu v Plzni vystudoval filozofickou fakultu české univerzity, získal aprobaci pro češtinu, dějepis a zeměpis. Krátce učil na reálce v Pardubicích, později vystřídal krátkodobé úvazky (Prostějov, Uherské Hradiště, České Budějovice), než 1912 přešel do Sušice. S přerušením 1915–19, kdy byl jako „příliš vlastenecký“ načas přeložen do Kostelce nad Orlicí (zde uspořádal muzejní sbírky), tam žil trvale až do smrti. V Lerchově ulici si postavil dům čp. 334 (2010 byl označen pamětní deskou). F. se zabýval též metodikou výuky zeměpisu. O Sušici hojně publikoval, rád přednášel i mimo školu (mj. o Janu Husovi); naposledy veřejně vystoupil při osvobození Sušice americkou armádou v květnu 1945.

V Sušici, tehdy ležící poblíž česko-německého jazykového pomezí, se veřejně angažoval. Byl členem Sokola (načas i starostou jeho šumavské župy a členem předsednictva ČOS), skautské organizace, předsedou místní pobočky Klubu českých turistů, členem mnoha dalších spolků, redaktorem několika časopisů, autorem vlastivědných a propagačních příruček. Působil i v místní politice, jako člen národně demokratické strany zasedal v městské radě. Užíval pseudonymů Antonín Šumavský nebo Antigl Šumavský (mj. jako ochotnický herec). Zasloužil se o přejmenování (1924) sušického Šibeničního vrchu na Kalich.

D: Sušice a okolí, 1929; Sušice. Letovisko a horské klimatické místo šumavské, 1932; Sušice. 27 obrazů, 1936.

L: OSND 2/1, s. 748; http://zivotvpoklusu.webnode.cz/news/profesor-antonin-friedl-4-2-1869-27-6-1945/ (stav k 25. 11. 2014); L. Hladký, Z dějin muzea a muzejního spolku v Kostelci nad Orlicí, in: Orlické hory a Podorlicko 2, 1969, s. 91–103.

P: SOA, Plzeň, matrika nar. řkt. f. ú. Plzeň – vnitřní město, č. 056 (1867 až 1870), s. 213; tamtéž, pobočka Klatovy, osobní pozůstalost (neuspořádáno).

Jiří Martínek