FRIEDRICH Johann Nepomuk 24.4.1817-24.9.1895

Z Personal
Johann Nepomuk FRIEDRICH
Narození 24.4.1817 (datum křtu)
Místo narození Uničov
Úmrtí 24.9.1895
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 428

FRIEDRICH, Johann Nepomuk (též Jan Nepomuk), * 24. 4. 1817 (datum křtu) Uničov, † 24. 9. 1895 Vídeň (Rakousko), malíř

Byl pátým dítětem tkalce Franze Friedricha F. († 1832) a Anny, roz. Hartigové († 1819). Zřejmě od 1832 žil v Olomouci, kde se ho ujal neznámý dobrodinec, poněvadž tam F. absolvoval filozofickou fakultu a 1839–46 studoval s podporou stavovského stipendia na vídeňské akademii historickou a portrétní malbu především u Josefa Führicha. 1848–50 podnikl cestu do USA. 1850 se v Olomouci oženil s pětadvacetiletou Terezií Gabrielovou z tamních Nových Sadů a spolu vychovali dvě dcery a syna. Padesátá a šedesátá léta představovala stěžejní období F. tvorby, pracoval v ateliéru v dnešní olomoucké Denisově ulici, kde 1863 zakoupil v dražbě dům; v místním tisku inzeroval nabídky malby miniatur, portrétů, obrazů s historickou a církevní tematikou, restaurování, zhotovování kopií a také výuku kresby i fotografování (např. miniaturní portréty do broží, medailony, snímky anatomických preparátů a fotografie architektury). 1869 či 1870 byl angažován olomouckým knihkupcem a nakladatelem Eduardem Hölzelem jako ředitel kartografického a reprodukčního ústavu ve Vídni, kam také přesídlil a kde dožil.

Maloval velké portréty, kostelní obrazy (mj. v Uničově, Moravské Ostravě a Frýdku), navrhoval vitráže, pravděpodobně od 1841 tvořil miniaturní podobizny v duchu vídeňské portrétní školy a od 1856 fotografoval či maloval střelecké terče pro olomouckou ostrostřeleckou společnost, 1890 obeslal výstavu vídeňského Künstler-Clubu vlastní podobiznou. Dochované kostelní obrazy ovlivněné romantizujícím proudem nazarenismu zřídka převýšily komerčně průměrnou a řemeslnou úroveň. Miniatury, těžiště F. tvorby, jsou dnes uloženy např. v Moravské galerii v Brně, Vlastivědném muzeu v Olomouci či v soukromých sbírkách.

D: výběr: reprezentativní portrét Františka Josefa I., 1854 (pro zasedací síň olomoucké radnice v Edelmannově paláci); obraz Zvěstování P. Marie, 1854 (hlavní oltář kostela Andělů Strážných ve Stražisku); obrazy sv. Floriána a Nejsvětější Trojice s P. Marií, 1857 (kaple v Břevenci-Šumvaldě); malované okno Kristus v zahradě Getsemanské, 1861 (presbytář kostela sv. Mořice v Olomouci); cyklus křížové cesty, b. d. (kostel sv. Jiří v Nákle). Střelecké terče: Důstojníci ozbrojeného měšťanského sboru v Olomouci, 1865 (olej na dřevě, Vlastivědné muzeum v Olomouci); Střelecký terč velitele pevnosti polního podmaršálka J. Verniera de Rougemont, 1865 (tamtéž); Vzpomínka na Svazové střelecké závody ve Vídni roku 1868, 1869 (tamtéž); akvarely na slonovině: Portrét mladíka, 1843; Portrét dámy v tmavých šatech a v tmavém klobouku, 1887; tužka na papíře: Portrét muže, b. d.; Portrét muže v tmavém obleku a v tmavé vestě, b. d.

L: Thieme-Becker 12, s. 472; Toman 1, s. 239; BL 1, s. 388; DČVU 3/2, s. 308; NEČVUD, s. 214; F. X. Jiřík, Miniatura a drobná podobizna v době empirové a probuzenské v Čechách, 1930, s. 83; B. Zlámal, Dějiny kostela sv. Mořice v Olomouci, 1939, s. 57; L. Machytka, Malíř J. F., uničovský rodák, in: Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1963, č. 109, s. 7–11 (se soupisem díla, literatury a pramenů); H. Fuchs, Die österreichische Bildnisminiatur von den Anfängen bis zur Gegenwart 1 (A–K), Wien 1971, s. 65, 225–227; B. Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska 2, 1999, s. 469; J. Burešová a kol., Uničov. Historie moravského města, 2013, s. 303.

P: ZA, Opava, pobočka Olomouc, fond Sbírka matrik Severomoravského kraje, kniha křtů řkt. f. ú. Uničov, sign. U I 5, inv. č. 7 986, fol. 222.

Gustav Novotný, Markéta Doláková