FRIEDRICH Wilhelm 21.1.1882-27.8.1914

Z Personal
Wilhelm FRIEDRICH
Narození 21.1.1882
Místo narození Bělá (nyní Děčín)
Úmrtí 27.8.1914
Místo úmrtí Niedrzwica Duża (u Lublinu, Polsko)
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 428-429

FRIEDRICH, Wilhelm, * 21. 1. 1882 Bělá (nyní Děčín), † 27. 8. 1914 Niedrzwica Duża (u Lublinu, Polsko), historický geograf

Syn nadučitele Wilhelma F. a Terezie, roz. Kunertové, původem z Chabařovic (u Ústí nad Labem). Matka zemřela po porodu, 1895 F. ztratil i otce, ale dědictví po něm mu umožnilo dokončit studia. Po českolipském gymnáziu (1893–1901) vystudoval zeměpis a dějepis na vídeňské univerzitě u A. Pencka a E. Oberhummera (doktorát získal zřejmě 1906 v Innsbrucku). Po absolvování vojenské služby složil v červnu 1908 učitelské zkoušky. Na německých školách v Praze, Mostě, Karlových Varech a 1912–14 na státním gymnáziu v Moravské Ostravě vyučoval dějepis a zeměpis. 1912 vydal ve Vídni svoji jedinou rozsáhlejší (původně disertační) práci, Die historische Geographie Böhmens bis zum Beginne der deutschen Kolonisation, v níž využil jak geografické, tak historické a toponomastické poznatky. Ve své době ojedinělé podnětné dílo ovlivnilo i české historické geografy, zejména J. V. Šimáka a B. Horáka (recenzoval ji ve Sborníku České společnosti zeměvědné); jeho nedostatkem byla přílišná závislost na metodice německých autorů, pod jejichž vlivem se F. přiklonil ke geografickému determinismu.

1912 se F. oženil s Marií, roz. Tischerovou, z České Lípy. 1914 přešel na vyšší reálku v České Lípě, kde byl penzionován profesor dějepisu a zeměpisu, školní rada Franz Steffanides. Dříve než F. stačil nastoupit, vypukla první světová válka; 16. 7. byl F. povolán jako záložní poručík 32. pěšího domobraneckého pluku (Landwehr-Infanterie) na bojiště, kde záhy padl. Pohřben byl se všemi poctami na českolipském hřbitově u sv. Kříže.

L: zpráva o úmrtí in: MVGDB 54, 1916, s. 392; BL 1, s. 388; Kutnar, s. 664–665; J. Martínek, W. F. – zakladatel české historické geografie?, in: Historická geografie 2013, sv. 39/1, s. 113–125.

P: SOA, Litoměřice, matrika nar. řkt. f. ú. Bělá u Děčína, pro roky 1872–92, fol. 97; tamtéž, pobočka Česká Lípa, fond Státní reálka Česká Lípa, školní kronika, s. 461.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiří Martínek