FRIMMEL František 6.4.1888-19.11.1957

Z Personal
František FRIMMEL
Narození 6.4.1888
Místo narození Vídeň (Rakousko)
Úmrtí 19.11.1957
Místo úmrtí Olomouc
Povolání 6- Botanik
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 435-436

FRIMMEL, František (též Franz), * 6. 4. 1888 Vídeň (Rakousko), † 19. 11. 1957 Olomouc, botanik, šlechtitel, pedagog

Byl synem rakouského historika umění a muzikologa Theodora F. (1853–1928). Rodina užívala přídomek von Traisenau. 1899–1907 F. navštěvoval gymnázium ve Vídni, poté studoval přírodní vědy na univerzitě, 1912 obhájil disertační práci Die untere cuticula des Taxus-Blattes, ein Lichtreflektor (PhDr.). Po studiích tam byl 1913/14 asistentem E. Tschermaka-Seysenegga na vysoké škole zemědělské. Od 1914 působil v Ústavu pro genetiku a šlechtění rostlin (Mendeleum) v Lednici, 1916–18 bojoval v první světové válce, 1918–47 lednický ústav vedl. Současně přednášel šlechtitelství na německé technice v Brně; od 1928 stál v čele katedry zemědělství, 1926 se habilitoval, 1928 byl jmenován mimořádným a 1935 řádným profesorem. Vyučoval také na Vyšší ovocnářsko-vinařské a zahradnické škole v Lednici. 1947–51 řídil Výzkumný ústav československého tabákového průmyslu ve Strážnici a 1952–55 v Bábu (u Nitry), 1955–57 pracoval ve Výzkumném ústavu zelinářském v Olomouci.

Stal se mezinárodně uznávaným genetikem a šlechtitelem, vytvořil moderní šlechtitelskou koncepci, do praxe zavedl nové metody a vyšlechtil vlastní odrůdy zeleniny, ovocných dřevin a okrasných rostlin. Jako jeden z prvních v Evropě se zabýval studiem heteroze a ve dvacátých letech navrhl první hybridy rajčat. Od 1947 se podílel na budování československého tabákového průmyslu. 1955 prosadil novou metodu šlechtění tabáku, tzv. dvojstonkovou kulturu, zkoumal také anatomii tabáku a jeho stimulaci růstovými látkami. Byl autorem odborných příruček a vysokoškolské učebnice Die Praxis der Pflanzenzüchtung (Berlin 1951), publikoval více než sto třicet vědeckých studií a popularizačních článků v domácích i zahraničních časopisech a sbornících, např. Acta Nicotiana, Die Züchter, Československý zemědelec, Fortschritte der Landwirtschaft, Gartenbauwirtschaft, Natur und Heimat, Österreichische botanische Zeitschrift, Pěstovatel tabáku, Pôdohospodárstvo, Rostlinná výroba, Za vysokou úrodu, Zeitschrift für Pflanzenzüchtung, Zemědělský pokrok. Byl členem ČSAZ a Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina v Halle (od 1939). 1956 získal Řád práce, 1965 stříbrnou Medaili J. G. Mendela a 1966 zlatou medaili VŠZ v Brně in memoriam. Oženil se s Elsou Zimmermannovou (1898–1978). Byl pohřben v Lednici; v areálu Mendelea mu byl 1972 odhalen památník od P. Hořínka.

D: výběr: Die Rebenzüchtung in Südmähren, 1932; Beitrag zur Kenntnis der Vererbung der Blattform mit spezieller Berücksichtigung von Tabak, 1937 (s K. Karasem); O šlechtění tabáku, zvláště o heterosním křížení, 1945; Půdní zkoušky se vztahem k pěstování tabáku, 1950; Dynamická tabakometria, in: Poľnohospodárstvo 1, 1954, č. 3, s. 264–288; Teória výsevu a výsadby tabaku, in: Sborník prác o tabaku, Bratislava 1955, s. 11–21; Nové cesty stimulace tabáku, in: Poľnohospodárstvo 3, 1956, č. 5, s. 631–645; Osobní zkušenosti s problémem heteroze, in: Acta Universitatis Agriculturae, Facultas agronomica (MZLF Brno) 21, 1973, č. 2, s. 218–228.

L: NDB 5, s. 614; BL 1, s. 390; SBS 2, s. 130; ČBS, s. 156; Zahradnický slovník naučný 2, 1996, s. 326; Tomeš 1, s. 344–345; BLS 2, s. 665; J. Štambera, Prof. Dr. F. F. zemřel, in: Československá biologie 7, 1958, č. 2, s. 170–172 (s bibliografií); týž, Za profesorem Dr. F. F., in: VČAZ 5, 1958, č. 1, s. 50–51; † Prof. Dr. F. F., in: Biológia 13, 1958, č. 4, s. 315–316; Z. Nováková, Prof. Dr. F. F. mrtev, in: Preslia 30, 1958, č. 3, s. 337–340 (s bibliografií); K. Škula, Strieborná medaila J. G. Mendela udelená in memoriam prof. Dr. F. F., in: Bulletin tabakového priemyslu 9, 1966, s. 69–77; J. Lužný, Vzpomínáme na prof. Dr. F. F., průkopníka moderních šlechtitelských metod kulturních rostlin, in: Zahradnictví – Záhradníctvo 22, 1997, č. 11, s. 17; P. Šišma, Učitelé na německé technice v Brně 1849–1945, 2004, s. 101–102; P. Salaš – J. Lužný – L. Rygl, Působení Prof. Ph. Dr. F. F.-T. v Lednici, 2006; http://encyklopedie.brna.cz (stav k 11. 11. 2014).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Ľudmila Ďuranová