FROLÍK Josef 22.9.1928-11.5.1989

Z Personal
Josef FROLÍK
Narození 22.9.1928
Místo narození Libušín (u Kladna)
Úmrtí 11.5.1989
Místo úmrtí Florida (USA)
Povolání 45- Voják nebo partyzán
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 453

FROLÍK, Josef (pův. jm. Lukeš), * 22. 9. 1928 Libušín (u Kladna), † 11. 5. 1989 Florida (USA), český zpravodajec

Narozen jako nemanželské dítě Vlasty Lukešové; poté co se matka 1935 provdala, přijal příjmení nevlastního otce Josefa Frolíka, kladenského dělníka a zakládajícího člena KSČ, jenž se za německé okupace aktivně účastnil komunistické rezistence a v březnu 1942 zahynul v koncentračním táboře v Mauthausenu.

F. 1943 ukončil měšťanskou školu a byl totálně nasazen jako pomocný dělník v kladenských závodech. 1945–49 vystudoval obchodní akademii ve Slaném; 1947 vstoupil do KSČ a 1949–52 pracoval v administraci Rudého práva v Praze. 1950–51 vykonal vojenskou prezenční službu. 1952 vstoupil do služeb ministerstva národní bezpečnosti, resp. vnitra; nejprve pracoval jako účetní v ústřední účtárně ministerstva, 1955–60 ve službách ekonomické kontrarozvědky. 1956–60 při zaměstnání vystudoval zahraniční obchod a plánování na Vysoké škole ekonomické v Praze. 1960–69 působil u první správy ministerstva vnitra – zahraniční rozvědky, kde posléze dosáhl hodnosti majora: V šedesátých letech mj. řídil zpravodajské hry proti CIA na Blízkém východě; 1964–66 plnil pod diplomatickým krytím (jako sociální atašé pověřený stykem s britskými odbory) špionážní úkoly na československém velvyslanectví v Londýně. Začátkem šedesátých let se s komunistickým režimem vnitřně rozešel; 1968 patřil k vyhraněným stoupencům demokratizačního procesu a odpůrcům sovětské invaze. Ve druhé polovině šedesátých let navázal tajnou spolupráci s americkou CIA. V červenci 1969 se mu přes Bulharsko podařilo uprchnout do USA, kde se dal k dispozici americké zpravodajské službě a byl jí zevrubně vytěžen; výbor senátu USA ho později označil za jednoho z nejproduktivnějších přeběhlíků po druhé světové válce. 24. 1. 1976 vystoupil jako svědek před podvýborem pro dohled nad naplňováním zákona o vnitřní bezpečnosti a jiných právních ustanovení o vnitřní bezpečnosti legislativního výboru Senátu USA a podal senátorům podrobné informace o struktuře a metodách práce československé rozvědky a o její činnosti proti USA. V Československu byl odsouzen v nepřítomnosti nejprve k patnácti letům odnětí svobody (1970), později k trestu smrti (1976). O svém působení v československých bezpečnostních a zpravodajských strukturách a o složení, zaměření a praktikách těchto struktur v padesátých a šedesátých letech podal svědectví v memoárech, vydaných anglicky pod titulem The Frolik Defection. Memoirs of an Intelligent Agent (Londýn 1975), česky pod titulem Špion vypovídá (Kolín nad Rýnem 1979; Praha 1990), posléze ještě v beletrizující knížce Střílející abatyše (Curych 1983; Praha 1991). Český překlad jeho výše zmíněné výpovědi před podvýborem Senátu USA byl vydán v publikaci Špion vypovídá II. Jasná zpráva o konci jednoho světa (Praha 2000, P. Vachalovský – J. Bok, eds.). V USA žil pod různými jmény na různých místech a údajně byl na něho sedmkrát podniknut vražedný útok. V květnu 1989 zemřel v neuvedeném místě na Floridě. Podle jiné verze byla zpráva o jeho smrti fingována s cílem překrýt úplnou změnu F. identity.

L: Pejskar 3, s. 71–77; Tomeš 1, s. 346; J, Mejstřík, Češi ve světě/Czechs around the World 1918–2000, 2000, s. 32 a 153.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Josef Tomeš