FROMKOVÁ Zdenka 30.12.1891-23.11.1971

Z Personal
Zdenka FROMKOVÁ
Narození 30.12.1891
Místo narození Čechtice (u Vlašimi)
Úmrtí 23.11.1971
Místo úmrtí Praha
Povolání 67- Nakladatel nebo vydavatel
68- Redaktor nebo žurnalista
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 457

FROMKOVÁ, Zdenka (roz. Kohnová, provd. Schmolková), * 30. 12. 1891 Čechtice (u Vlašimi), † 23. 11. 1971 Praha, nakladatelka, překladatelka

Pocházela ze zámožné židovské rodiny, která jí umožnila rozvíjet kulturní zájmy a aktivity. Věnovala se mimo jiné studiu jazyků, zejména němčiny, ze které později také překládala. Z umělecké tvorby ji v mládí přitahovala avantgarda i svou převážně levicovou politickou orientací. Po epizodě prvního manželství si hledala názorově blízkého partnera. 1925 se provdala za Jana Fromka (1901–1966), kterému prostřednictvím svého věna pomohla založit nakladatelství Odeon. Sňatek byl částí společnosti považován za sociálně i věkově nerovný. F. ovšem získala tímto krokem možnost uplatnit v podniku své velké organizační schopnosti. Podporovala ediční program i další manželovy aktivity, zůstávala však v jeho stínu. Těžké období prožila v době nacistické okupace. Vzhledem k židovskému původu byla vystavena riziku i perzekuci. Navíc její úředně nezvěstný manžel se skrýval před zatčením gestapem pod cizím jménem na Moravě. Po květnu 1945 se oba rozhodovali, jak pokračovat v profesní kariéře i v osobním životě. J. Fromek byl přizván k budování komunistického nakladatelství Svoboda a F. poté co získala 1946 zpět nakladatelskou koncesi, obnovila Odeon. Ve stejném roce se F. s manželem, který si přivedl z moravského exilu novou partnerku, rozvedla. Odeon pod jejím vedením pokračoval podle autorských i technických možností v meziválečném avantgardním programu. Samostatné nakladatelské podnikání obhájila F. do 1949. Poté pracovala do 1963 jako nakladatelská redaktorka a překladatelka pro Svobodu (od 1953 pro Státní nakladatelství politické literatury). Překlady z němčiny do češtiny připravovala příležitostně i pro další nakladatelství. K úspěšným F. převodům patřila např. kniha Kennetha Lewise Robertse Na volné širé vody, vydaná ještě Odeonem 1947. Ve velkém nákladu vyšla 1954 v jejím překladu už ve Státním nakladatelství politické literatury práce Fritze Erpenbecka W. Pieck. Životopis. Prostřednictvím němčiny přeložila a připravila k vydání 1962 pro nakladatelství Práce životopisné dílo Maxima Gorkého Jak jsem se učil psát.

L: LČL 3/1, s. 652–655; A. Zach, Stopami pražských nakladatelských domů, 1966, s. 43–44; D. Kozlová, Knihy s proslulou značkou Odeon, in: Tvorba 1975, příl. LUK, č. 12; J. Halada, Encyklopedie českých nakladatelství, 2007, s. 7; R. Blažek, Nakladatelství Odeon: současný profil a mediální obraz (bakalářská práce, FSV UK, Praha), 2014, s. 5–23.

Pavla Vošahlíková