FUČÍK Jan 5.4.1576-14.6.1631

Z Personal
Jan FUČÍK
Narození 5.4.1576
Místo narození Valašské Meziříčí
Úmrtí 14.6.1631
Místo úmrtí Valašské Meziříčí
Povolání 43- Významný představitel obecní správy
53- Historik
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 471-472

FUČÍK, Jan, * 5. 4. 1576 Valašské Meziříčí, † 14. 6. 1631 Valašské Meziříčí, kronikář, rychtář, purkmistr

Pocházel ze zámožné měšťanské rodiny Matěje F. a Anny, roz. Všetečkové. Vyučil se soukeníkem a barvířem sukna, jistý čas působil jako komorník hraběte Jetřicha ze Žerotína, později jako výběrčí královských daní a panského mýta. Od 1605 byl členem městské rady, od 1616 rychtářem, 1620 a 1625 purkmistrem Valašského Meziříčí. Původně člen jednoty bratrské po 1620 přestoupil na katolickou víru. Dvakrát se oženil: Poprvé s Annou Štěpánovou z Krásna († 1607), podruhé s Eliškou Mlynaříkovou († 1623), zemřel pravděpodobně bezdětný. Během života sbíral faktografický materiál o minulosti svého rodiště, kterou zachytil v nepříliš rozsáhlých pamětech.

D: Paměti J. F. z let 1539–1635, in: Valašské Meziříčí v pamětech třicetileté války, F. Dostál (ed.), 1962, s. 102–104, 137–143.

L: L. Hosák, Soupis publikovaných moravských kronik (do r. 1848), in: Acta regionalia 1965, s. 91–97; Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska, 1998, s. 28; M. Sobotková, Obraz Moravy v moravských kronikách 17. století, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica 72, 2000, s. 21–27; J. Miller a kol., Prameny urbánní historiografie 1. Morava, 2013, s. 234.

Lukáš F. Peluněk