FUGLEWICZ Josef 22.4.1876-22.10.1972

Z Personal
Josef FUGLEWICZ
Narození 22.4.1876
Místo narození Černovice (Ukrajina)
Úmrtí 22.10.1972
Povolání 26- Bánský odborník nebo energetik
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 479

FUGLEWICZ, Josef, * 22. 4. 1876 Černovice (Ukrajina), † 22. 10. 1972 ?, báňský odborník, pedagog

Syn vyššího finančního úředníka v Bukovině, tehdy součásti Rakousko-Uherska. Od 1893 studoval hornictví a hutnictví na Báňské akademii ve štýrském Leobenu (Dipl.-Ing. 1898). Nastoupil do praxe na dole Liebe Gottes v Rosicích (u Brna), od 1898 pracoval v dolech na stříbro a olovo v Příbrami. Po odchodu ze státní služby 1901 přešel k Západočeské báňské akciové společnosti v plzeňském černouhelném revíru jako vedoucí provozu na dole v Mantově u Chotěšova, poté jako vedoucí provozu na novém dole Austria I v nedalekém Týnci. Po vypuknutí první světové války byl mobilizován, 1915 po dobytí pevnosti v Přemyšlu upadl do ruského zajetí. Domů se vrátil 1920, a to přes Vladivostok jako stevard na lodi. Získal místo na báňském ředitelství v Plzni jako inspektor, ale krátce nato odešel do Rakouska. 1921–27 pracoval v hnědouhelných dolech v revíru Ratten ve Štýrsku. Zasloužil se o jejich rozkvět a zlepšení dopravního spojení. 1928 byl jmenován profesorem na Horní akademii (Montanistische Hochschule) v Leobenu. Přednášel nauku o povrchové těžbě a kamenolomech, zasloužil se o zavedení výuky hlubinného vrtání. 1933–35 a 1944/45 zastával funkci rektora školy, 1940–44 děkana hornické fakulty. 1946 odešel do výslužby.

Zabýval se otázkami explozivních důlních plynů, uhelné prašnosti a její vznětlivosti, horninových tlaků a škod způsobených hornickou činností, zejména ve vztahu ke hnědouhelné těžbě. Působil v poradních orgánech státní báňské správy.

L: H. Zechner, Prof. Dipl. Ing. J. F. – 75 Jahre, in: Berg- und hüttenmännische Monatshefte 96, 1951, s. 41–42; G. B. Fettweis, In Memoriam J. F., in: tamtéž 118, 1973, s. 332–334; týž, Zur Erinnerung an J. F. – Aufzeichnung einer Schilderung aus seinem Leben, in: 150 Jahre Montanuniversität Leoben 1840–1990, F. Sturm (ed.), Graz 1990, s. 797–801.

Pavel Vlašímský