FUNKE Wilhelm 1824-25.5.1877

Z Personal
Wilhelm FUNKE
Narození květen 1824
Místo narození Peruc (u Loun)
Úmrtí 25.5.1877
Místo úmrtí Podmokly-Děčín
Povolání 23- Lesník nebo myslivec
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 506

FUNKE, Wilhelm, * květen 1824 Peruc (u Loun), † 25. 5. 1877 Podmokly-Děčín, lesník, pedagog

Zápis narození nelze dohledat. Byl synem polesného, který se s rodinou přestěhoval do Dolního Podluží (u Varnsdorfu). Na útraty děčínského velkostatkáře F. Thuna-Hohensteina absolvoval 1837–44 studia na vyšší reálce a technice v Praze. Nastoupil jako lesní adjunkt v Děčíně, učil se u tamního lesmistra A. Seidla a věnoval se především hospodářské úpravě lesů podle saské metody (princip H. Cotty). 1850 byl jmenován lesním geometrem, 1857 nadlesním, 1870 lesním inspektorem a 1875 vrchním lesmistrem. Podílel se na dokončení elaborátů hospodářské úpravy lesů v některých polesích velkostatku, 1855–75 učil základy lesnictví na německém zemědělském učilišti v Děčíně-Libverdě, byl členem obecního a okresního zastupitelstva a výboru České lesnické jednoty a komise státních zkoušek pro samostatné lesní hospodáře. Od 1873 spolupracoval jako odborník s vídeňským ministerstvem orby na taxaci lesů a lesním zákoně. Byl oceněn zlatým záslužným křížem s korunou.

L: nekrolog: Vereinschrift für Forst-, Jagd- und Naturkunde 1877, sešit 3 (99), s. 109–111; Centralblatt für das gesamte Forstwesen 3, 1877, s. 371–372; R. Heß, Lebensbilder hervorragender Forstmänner und um das Forstwesen verdienter Mathematiker, Naturforscher und Nationalökonomen, Berlin 1885, s. 94–95 (se soupisem díla a literatury); J. Nožička, Přehled vývoje našich lesů, 1957, s. 335, 376.

Gustav Novotný