FUSS František 16.1.1747-30.7.1805

Z Personal
František FUSS
Narození 16.1.1747
Místo narození Beroun
Úmrtí 30.7.1805
Místo úmrtí Beroun
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby
22- Odborník živočišné výroby
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 520

FUSS, František (též FUß, Franz), * 16. 1. 1747 Beroun, † 30. 7. 1805 Beroun, hospodářský odborník, odborný spisovatel

Syn měšťana z Berouna. Absolvoval malostranské gymnázium v Praze. Nastoupil jako civilní geometr do státních služeb, do úřadu podkomořího. Podnikl studijní cesty po Německu a Itálii. Zasloužil se o zavedení zlepšovacích opatření v českém zemědělství, zabýval se hnojením, melioracemi močálů, zušlechťováním chovu dobytka, produkcí chmele. Od 1795 byl tajemníkem Vlastenecko-hospodářské společnosti (VHS). Vydal Versuch einer Topographischen Beschreibung des Riesengebirges… (Pokus o topografický popis Krkonoš…, 1791), jednu z prvních odborných studií o nejvyšších českých horách, dále práce entomologické, a především Skizze einer ökonomisch-statistischen Landeskunde des Königreichs Böhmen, první soustavné dílo o zemědělské statistice Čech (půda, obyvatelstvo, rostlinná a živočišná produkce), s tabulkovou i textovou částí. Sepsal několik učebnic (mj. Anweisung zur Erlernung der Landwirtschaft…, 1795) a dějiny VHS. Na odpočinku se 1801 usadil v rodišti a věnoval se zemědělství. Ještě Ottův slovník naučný připomíná jeho označení jako českého hospodáře.

L: RSN 3, s. 269; OSN 9, s. 787; MSN 2, s, 904; BL 1, s. 407; Wurzbach 5, s. 40; Koleška D, s. 80; M. Volf, Významní členové a spolupracovníci Vlastenecko-hospodářské společnosti v Království českém, 1967, s. 44–45; L. Nový a kol., Dějiny techniky v Československu do konce 18. století, 1974, s. 369n.

Jiří Martínek