GÖBL Alois 6.3.1841-27.8.1907

Z Personal
Alois GÖBL
Narození 6.3.1841
Místo narození Rožďalovice (u Nymburka)
Úmrtí 27.8.1907
Místo úmrtí Sychrov (u Turnova)
Povolání 78- Hudební interpret
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 659

GÖBL, Alois, * 6. 3. 1841 Rožďalovice (u Nymburka), † 27. 8. 1907 Sychrov (u Turnova), zpěvák, hudební skladatel

Absolvoval učitelský ústav v Jičíně, původně chtěl být učitelem jako jeho otec Josef. Od 1859 G. studoval strojní inženýrství na pražské polytechnice, z finančních důvodů však studia nedokončil. Od 1864 učil v Radostíně (dnes č. o. Sychrov), od 1877 byl dlouhodobým tajemníkem Kamila Rohana na zámku v Sychrově a od 1881 také patronátním komisařem na sychrovském a semilském panství. Se svým zaměstnavatelem G. zajížděl na zimní pobyty do Prahy, kde se spřátelil s A. Dvořákem. Skladatel ho poté na Sychrově navštěvoval, někdy u něho i komponoval a od 1878 si s ním korespondoval. (Zachovalo se sto čtrnáct Dvořákových dopisů a devět G. listů.) Dvořák mu také posílal partitury všech svých vytištěných děl. Jako zdatný, i když amatérský barytonista zpíval G. často v sychrovské zámecké kapli, kde spolu s Dvořákem u varhan vystupoval při premiéře jeho skladby Ave Maria. S jeho manželkou Annou účinkoval G. při premiérách Dvořákových duchovních děl Hymnus k Nejsvětější Trojici a O sanctissima (1879). G. patřil ke členům a funkcionářům Zpěváckého spolku v Turnově, pro který Dvořák složil Čtyři smíšené sbory, op. 29. G. sám příležitostně komponoval, nakladatel E. Starý vydal jeho Dvě Ave Maria. Byl rovněž členem turnovského okresního zastupitelstva. Je pohřben v Turnově.

L: HS 1, s. 368; O. Šourek, Život a dílo Antonína Dvořáka 1–4, 1922–1933, passim; J. Kuhn, Dopisy A. Dvořáka A. G., in: Od Ještěda k Troskám 16, 1937, s. 20–25, 38–44, 68–75; O. Šourek, A. Dvořák přátelům doma, 1941, s. 19, 56, 81, 180, 186, 192, 195; A. Dvořák ve vzpomínkách a dopisech, týž (ed.), 1938, passim; týž, Dvořák a Sychrov, in: Sychrov. Státní zámek a památky v okolí, 1968, s. 21–22; A. Dvořák. Korespondence a dokumenty 1–4, M. Kuna (ed.), 1987–1995, passim; A. Dvořák nejbližšímu příteli, týž (ed.), 2000; týž, A. Dvořák a Sychrov, in: Opus musicum 33, 2001, č. 3, s. 4–11; E. Myslivcová, Antonín Dvořák a Liberecko – Prameny k životu a dílu skladatele, 2012 (bakalářská práce, FF UK, Praha).

P: SOA, Praha, matrika nar. řkt. f. ú. Rožďalovice, sv. 7, fol. 24; Archiv ČVUT, Praha, Polytechnický ústav 1798–1869, fond 23; Muzeum Českého ráje v Turnově, fond Pěvecký spolek Dvořák.

Mojmír Sobotka