GÜNTERODU z Abraham ?1570-?1609

Z Personal
Abraham GÜNTERODU z
Narození před 1570
Úmrtí asi 1609
Místo úmrtí Kopidlno
Povolání 64- Překladatel
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 810

z GÜNTERODU, Abraham (též z GYNTERRODU), * před 1570, † asi 1609 Kopidlno, překladatel

Patřil k nižší šlechtě, spjaté s lobkovickými statky v severních Čechách. Jeho otec byl nejspíše úředníkem na panství Kryštofa z Lobkovic. V polovině prosince 1582 byl G. zapsán na univerzitě v Tübingenu a 1590 spolu s Janem Kopeckým z Boleslavi, pozdějším bratrským knězem, ve Wittenbergu, kde se věnoval studiu řečtiny. I z jeho dalších kontaktů lze soudit, že měl blízký vztah k jednotě bratrské. Před 1594 se oženil a zakoupil dvůr ve Straškově (u Roudnice nad Labem) na panství Oldřicha Felixe z Lobkovic. 1602 ho prodal a usadil se v Kopidlnu. Se svým wittenberským spolužákem Adamem Kocourkem-Felinem přeložil z řečtiny do češtiny první knihu Xenofontovy Kyrúpaideie. Na výzvu Daniela Adama z Veleslavína sám dokončil překlad zbývajících sedmi knih a celé dílo, vytištěné 1605, dedikoval Oldřichu Felixovi z Lobkovic. Vyznačuje se vysokou jazykovou kvalitou a G. je doplnil rozsáhlými přídavky kompilační povahy ze spisů Herodota a jiných antických autorů, které měly podpořit věrohodnost Xenofontova díla. Přídavky byly uvedeny samostatnou dedikací Jindřichovi Libštejnskému z Kolovrat a na Žichovicích.

D: překlad: Xenofon, Cyri paedia, hodnověrná starožitná historia o chvalitebném ve všelikých knížetcích ctnostech vycvičení a zvedení, 1605; Přídavkové k historii Xenofontově o životu Cýra, 1605. Edice: Xenofona Cyropaedie, J. V. Rozum (ed.), 1856–1857.

L: RSN 3, s. 529; OSN 10, s. 622; F. Menčík, Studenti z Čech a Moravy ve Witemberku od r. 1502 až do r. 1602, in: ČNM 71, 1897, s. 266; A. Truhlář, Dodatky a opravy k biografiím starších spisovatelů českých a k starší české bibliografii, in: tamtéž 87, 1913, s. 170; K. Hrdina, Studenti z českých zemí na vysokých školách v cizině, in: Věstník ČAVU 28–29, 1919–1920, s. 64; MSN 2, s. 1089; DLČ 1, s. 759; J. Vlček, Dějiny české literatury 2, 1931, s. 35; KSN 4, s. 579; Dějiny české literatury 1, 1959, s. 351; M. Kopecký, Daniel Adam z Veleslavína, 1962, s. 65–67; RHB 2, s. 244; M. Kopecký, Dnešní čtenář a starší bratrská literatura, in: Z kralické tvrze 1, 1967, s. 3; LČL 1, s. 837.

Jiří Just