GÜNTNER Gabriel Johann Baptist 8.3.1804-17.3.1867

Z Personal
Gabriel Johann Baptist GÜNTNER
Narození 8.3.1804
Místo narození Nový Losimtál (nyní z. l. Jedlina, u Tachova)
Úmrtí 17.3.1867
Místo úmrtí Praha
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 815

GÜNTNER, Gabriel Johann Baptist (též Jan Křtitel), * 8. 3. 1804 Nový Losimtál (z. l. Jedlina /u Tachova/), † 17. 3. 1867 Praha, teolog, pedagog

Syn Georga G., bratr Franze X. G. (1812–1887) a Wenzela G. (1820–1896).Vystudoval gymnázium a filozofii v Plzni, materiální nedostatek ho nasměroval na církevní dráhu. Do premonstrátského řádu vstoupil 1825 v Teplé a obdržel řádové jméno Gabriel. Kněžské svěcení přijal 2. 4. 1830, téhož roku získal i doktorát z teologie. Působil jako kaplan, 1832 byl povolán do mateřského kláštera jako učitel biblických studií. 1838–67 přednášel jako profesor řečtiny a biblických studií Nového zákona na pražské univerzitě, opakovaně byl zvolen děkanem teologické fakulty a 1857/58 rektorem školy. Byl též jmenován arcibiskupským notářem a konsistorním radou. 1848 vydal úspěšnou biblickou hermeneutiku, která vycházela v mnoha dalších reprintech (naposledy 2009), 1863 vyšel G. historicko-kritický úvod Nového zákona, který věnoval svým bratrům Franzovi a Wenzelovi, profesorům medicíny, kteří v rodišti vybudovali G. pavilon, nemocnici pro duševně choré. Vedle toho G. publikoval články v periodikách.

D: Hermeneutica biblica generalis juxta principia catholica, 1848; Introductio in sacros Novi Testamenti libros historico-critica et apologetica, 1863.

L: Catalogus cleri, 1865, 1866; RSN 3, s. 530; OSN 10, s. 625; KSN 4, s. 580; BL 1, s. 490; BOS 4, s. 628.

P: SOA, Plzeň, sbírka matrik, nar. řkt. f. ú. Jedlina 02, 1787–1822, fol. 20; SOA, Plzeň, pobočka Žlutice, osobní fond.

Eva Novotná