GABRIELOVÁ Naděžda 30.5.1934-21.6.1987

Z Personal
Naděžda GABRIELOVÁ
Narození 30.5.1934
Místo narození Praha
Úmrtí 21.6.1987
Místo úmrtí Praha
Povolání 5- Paleontolog
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 531-532

GABRIELOVÁ, Naděžda (roz. Bořková), * 30. 5. 1934 Praha, † 21. 6. 1987 Praha, mikropaleontoložka

Po absolvování gymnázia vystudovala na Geologicko-geografické fakultě UK geologii a paleontologii (RNDr. 1956). Pod vedením F. Němejce a B. Pacltové se specializovala na stratigrafickou palynologii (nauka o fosilních rostlinných pylech a sporách). V diplomové práci se zabývala mikropaleontologií terciérních břešťanských jílů v hnědouhelném souvrství severočeské pánve v okolí Bíliny. Od 1956 pracovala v Ústředním ústavu geologickém (ÚÚG) v Praze, v oddělení mladších formací. 1962 se provdala za kolegu M. Gabriela (1932–2001). Od 1979 až do smrti vedla mikropaleontologickou laboratoř na pracovišti v Praze-Barrandově. Byla považována za vynikající organizátorku.

Dlouhodobě studovala svrchnokřídové a terciérní sedimenty z jihočeských pánví (budějovická a třeboňská pánev). Autorsky se podílela na kapitolách Mezozoikum a Terciér v textových Vysvětlivkách k Přehledné geologické mapě ČSSR 1 : 200 000, list České Budějovice a Vyšší Brod (V. Čech a kol., 1962). Spolupracovala v letech 1977–84 na textových Vysvětlivkách k Základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000, listy Lomnice nad Lužnicí, Nové Hrady, Hluboká nad Vltavou, České Budějovice a Božice, pro které do příslušných kapitol napsala palynologické charakteristiky. Detailně popsala neogenní relikty u Mariánských Lázní, Stojčína na Českomoravské vrchovině a u Vidnavy na hranici s Polskem. Od sedmdesátých let pracovala v karpatské neogenní předhlubni a vídeňské pánvi na Moravě v rámci projektů výzkumu hlubinné stavby a ropné prospekce (materiál velmi hlubokých vrtů Žarošice, Staré Hamry, Rusava, Lidečko, Jablůnka ad.). Usilovala o mikrofloristické korelace neogénu jihočeských pánví a Západních Karpat. 1970 obhájila kandidátskou práci. Podílela se na činnosti československých geologických expedic v Turecku, Sýrii a Tunisku. Uveřejnila čtyřicet tři prací, v České geologické službě – Geofondu v Praze je uloženo i na sedmdesát nepublikovaných zpráv a posudků.

D: výběr: Nové dělení a označení stratigrafických jednotek jihočeských pánví, in: Věstník Ústředního ústavu geologického 37, 1962, č. 3, s. 161–170 (A. Malecha a kol.); Palynologické zhodnocení vrtů GB-11 Domanín v pánvi třeboňské a Be-13 Strpí v pánvi budějovické, in: tamtéž 38, 1963, č. 1, s. 23–30; Předběžné výsledky palynologického výzkumu vrtu Úc-9 Hlinná (České středohoří), in: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1967, 1969, s. 186–188; Plant microremains in oil from the Lubná-1 and Kobylí-1 wells in the Outer Carpathians, Moravia (Neogene and Jurassic), in: Věstník Ústředního ústavu geologického 49, 1974, č. 5, s. 299–300; Laboratorní metody v mikropaleontologii, in: Metodické příručky Ústředního ústavu geologického, 1986.

L: M. Konzalová – Č. Bůžek, Za RNDr. N. G., CSc., in: Věstník Ústředního ústavu geologického 63, 1988, č. 1, 59–62 (bibliografie); J. Kremerová, Soupis personálních bibliografií a biografií českých a slovenských geologů, 1989, s. 38 (chybný rok úmrtí 1988); Z. Kukal, Geologové České geologické služby 1919–2002, 2002, s. 40–41.

Pavel Vlašímský