GALLE Ernst Rudolf Friedrich 27.8.1888-18.12.1945

Z Personal
Ernst Rudolf Friedrich GALLE
Narození 27.8.1888
Místo narození Štěpánov (u Olomouce)
Úmrtí 18.12.1945
Místo úmrtí Brno
Povolání 30- Odborník chemického průmyslu nebo barvírenství
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 552-553

GALLE, Ernst Rudolf Friedrich (též Arnošt), * 27. 8. 1888 Štěpánov (u Olomouce), † 18. 12. 1945 Brno, chemik, pedagog

Byl synem olomouckého obchodníka a významného představitele německého obchodního družstevnictví na Moravě Friedricha G. (1861–1936) a Marie, roz. Bayerové, z Vídně. Vystudoval olomouckou reálku (1898–1906) a dále chemickou specializaci na vídeňské polytechnice (1906–08) i německé technice v Brně (Dr. techn. 1910, práce Über Selbstentzündung der Steinkohle). Přijal místo asistenta v Ústavu všeobecné a analytické chemie na brněnské technice. Pracoval v továrně na výrobu kyseliny sírové a superfosfátu (Schwefelsäure- und Kunstdüngerfabrik der Joh. Heilinger & Co. Aktiengesellschaft, Wagram, 1911–12), v továrně na výrobu potaše a lihu (Pottasche- und Spiritusfabrik, Hodolany /Olomouc/, 1912–15). 1915–16 konal vojenskou službu, byl zraněn a superarbitrován. Po odchodu z Hodolan byl zaměstnán v lihovaru a rafinerii (Spiritusbrennerei, Temešvár /Timişoara, Rumunsko/, 1918–21), rok se léčil se sepsí a 1923–29 působil v chemičce v Ludwigshafenu am Rhein i v její filiálce v Oppau (I. G. Farbenindustrie, BASF), kde také vedl oddělení pro chemii uhlí a olejů. 1923 se oženil s Margaretou, roz. Sartoriusovou (* 20. 2. 1892), s níž vychovával syna Petra (* 8. 3. 1926). G. byl 1929 jmenován řádným profesorem chemické technologie anorganických látek II (s anorganickým velkoprůmyslem) na německé technice v Brně a současně členem zkušební komise pro druhou státní zkoušku odboru chemicko-technologického inženýrství. 1941 jmenován řádným profesorem chemické technologie I (anorganické technologie, velkoprůmyslu a provozních i výbušných látek). Na brněnské škole vedl až do jara 1945 Ústav chemické technologie, kde 1934/35 vykonával funkci rektora. Věnoval se hlavně chemii uhlí, asfaltu, ropy a olejů. Publikoval v odborných časopisech a přihlásil na dvě desítky patentů. Zemřel po pobytu v pracovním táboře v Brně-Maloměřicích a jeho majetek byl zkonfiskován.

D: výběr: Geschichte der Olmützer Gasbeleuchtung, in: Mährisches Tagblatt 8. 2. 1909, s. 1–3; Zur heimatlichen Geschichte der Eisenerzeugung, in: tamtéž, 16. 6. 1930, s. 22–24; Hydrierung der Kohlen, Teere und Mineralöle, Dresden–Leipzig 1932; Kraftstoffe, 1944.

L: Zeitschrift für angewandte Chemie 59A, 1947, s. 64; ÖBL 1, s. 394 (se soupisem díla a literatury); BL 1, s. 413 (s neúplným soupisem literatury); P. Šišma, Učitelé na německé technice v Brně 1849–1945. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 2, 2004, s. 86, 88, 102.

P: ZA, Opava (pobočka Olomouc), rodná matrika řkt. f. ú. Štěpánov, inv. č. 7 690, sign. Št XIII 8, fol. 247; fond Krajský soud Olomouc, F. Galle, obchod smíšeným zbožím (1899–1937), karton 29, inv. č. 632, sign. Jd IV 202 (firemní spis otce F. G.); MZA, Brno, fond B 34 Německá technika Brno, fasc. č. 570, sign. G. E. (osobní spis, 1910–12); fasc. 643 (ústav chemické technologie 1928, zvl. fol. 5–6, 46–47, 107–111, kde soupis G. díla a patentů); fond B 40 Zemský úřad Brno (III. manipulace), karton 3958, osobní spis E. G.; fond B 252 Zemský president Brno, správa z příkazu říše, karton 356, sign. Galle Peter (syn G.); fond C 152 Okresní (Lidový) soud civilní Brno, sign. DV 425/46 (projednávání pozůstalosti po E. G.); Archiv města Brna, Katastr osob do Brna příslušných 63 149.

Gustav Novotný