GALLUS Jacobus 31.7.1550-18.7.1591

Z Personal
Jacobus GALLUS
Narození 31.7.1550
Místo narození Ribnica ? (Slovinsko)
Úmrtí 18.7.1591
Místo úmrtí Praha
Povolání 77- Hudební skladatel
78- Hudební interpret
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 555-556

GALLUS, Jacobus (též HANDL, Jakob, Handl-Gallus , Carniolus, Petelin), * 31. 7. 1550 Ribnica ? (Slovinsko), † 18. 7. 1591 Praha, hudební skladatel

Pocházel z Kraňska, tehdy součásti habsburských zemí. O jeho životě existují jen kusé informace. Zřejmě byl v dětství vychován v cisterciáckém klášteře Stična, kolem poloviny šedesátých let 16. století odešel do Rakouska, kde nějakou dobu zpíval jako choralista v benediktinském klášteře v dolnorakouském Melku, 1574 byl asi členem dvorské kapely ve Vídni. V první polovině osmdesátých let byl doložen jako kapelník a ředitel kůru olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského z Pavlovic. Zřejmě pobýval i v Kroměříži, Olomouci, Zhořelci a Vratislavi, zdržoval se i v premonstrátských klášterech Louka (u Znojma) a v Zábrdovicích (Brno). Od 1585 až do smrti žil v Praze, kde působil jako varhaník v dnes již neexistujícím kostele sv. Jana Na Zábradlí (zbořen 1896); na domě, který stojí v těchto místech, byla G. 1998 odhalena pamětní deska.

G. patřil k mimořádně plodným hudebníkům pozdní renesance. V jeho skladbách se mísily vlivy vrcholné nizozemské a benátské renesance. Komponoval především hudbu duchovní, ale věnoval se i hudbě světské. Bylo mu připsáno celkem na pět set skladeb. Zanechal řadu mší, motet, pašijí i latinských madrigalů. Jeho hlavní dílo, soubor motet určený pro celý církevní rok Opus musicum (1587), jich obsahuje tři sta sedmdesát čtyři. Vytiskl ho v Praze, jako i řadu jiných G. skladeb, známý tiskař Jiří Černý z Černého Mostu (Nigrinus); další díla z G. pozůstalosti vydal v Norimberku jeho bratr Georg, 1899 vyšla v edici Denkmäler der Tonkunst in Österreich. Moderní edice se ujala Slovinská akademie věd, připravil ji E. Škulj (Monumenta artis musicae Sloveniae, od 1996).

D: výběr: Selectiores quaedam missae, 1580; Liber harmoniarium moralium, 1589–1590; Harmoniae morales, 1589–1590; Moralia, Nürnberg 1596.

L: MGG, Personenteil 7, 2002, sl. 742–480; OSN 10, s. 843; HS 1, s. 359; BL 1, s. 414; NDB 6, s. 54–55; LDM 1, s. 397–401 (se soupisem díla a literatury); D. Cvetko, J. G. Sein Leben und Werk, München 1972; týž, Jacobus Handl G. vocatus Carniolanus, Ljubljana 1991; G. Carniolus und die europäische Renaissance 1–2, D. Cvetko – D. Pokorn (eds.), tamtéž 1991, 1992; H. Krones, Tonalnost in modernost pri Jakobu Gallusu / Tonalität und Modernität bei J. G., in: Slovenska glasba v preteklosti in sedanjosti / Slowenische Musik in Vergangenheit und Gegenwart, P. Kuret (ed.), tamtéž 1992, s. 74–83; M. Matyášková, G. chromatický madrigal „Mirabile mysterium“ v kontextu obdobných koncepcí, 2008 (bakalářská práce FF MU Brno; http://is.muni.cz/th/64885/ff_b/, stav k 8. 9. 2015).

Marie Makariusová