GANZ Vilém 7.1.1919-11.11.2009

Z Personal
Vilém GANZ
Narození 7.1.1919
Místo narození Košice (Slovensko)
Úmrtí 11.11.2009
Místo úmrtí Los Angeles (USA)
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 565

GANZ, Vilém (též William), * 7. 1. 1919 Košice (Slovensko), † 11. 11. 2009 Los Angeles (USA), lékař kardiolog, pedagog

Maturoval 1937 na gymnáziu v rodišti, od 1937 studoval Lékařskou fakultu UK v Praze. Po německé okupaci 1939 a uzavření českých vysokých škol se vrátil do tehdy maďarských Košic a kvůli židovskému původu byl internován v pracovním táboře. Od 1944 se ukrýval v Budapešti, a to ho uchránilo před deportací do koncentračního tábora v Osvětimi. Ihned po skončení války 1945 se vrátil do Prahy, kde 1947 dostudoval medicínu a začal pracovat na interním oddělení Nemocnice Na Bulovce, od 1951 působil jako sekundář v nově otevřeném Ústavu pro choroby oběhu krevního. 1966 emigroval s rodinou do USA, kde získal zaměstnání v Los Angeles na kardiologickém oddělení University of California v Cedars-Sinai Medical Center, kde byl 1968 jmenován mimořádným profesorem a 1972 profesorem řádným. S univerzitou nadále spolupracoval i po odchodu do důchodu 1985.

G. se věnoval výzkumu koronárního oběhu. Na konci padesátých let objevil s A. Froňkem novou metodu měření cévního průtoku krve založenou na termodiluci. V USA vyvinul ve spolupráci s H. J. Swanem nový katetr, tzv. Swanův-Ganzův katetr. Publikoval kolem padesáti článků v odborných časopisech, zabýval se v nich především stenózami, jejich dilatací a následky, dále koronárním spasmem, vlivem nitroglycerinu podávaným intrakoronárně, trombolýzou a stavem myokardu po akutním infarktu.

L: ČBS, s. 164; Tomeš 1, s. 360; nekrolog: Cor et vasa 51, 2009, č. 3, s. 236–237; Prof. William G. zemřel 10. listopadu ve věku 90 let, in: tamtéž, č. 11–12, s. 833; Kardiologická revue 11, 2009, č. 4, s. 211; P. Jerie, Zemřel profesor MUDr. V. G., in: ČLČ 149, 2010, č. 1, s. 46; Anesteziologie a intenzivní medicína 21, 2010, č. 1, s. 59; Universitas Šafarikiana 41, 2014, č. 4, s. 13; https://de.wikipedia.org (s další literaturou, stav k 2. 4. 2014).

Kateřina Murtingerová