GARDELKA Čeněk 31.8.1889-27.11.1968

Z Personal
Čeněk GARDELKA
Narození 31.8.1889
Místo narození Martinov (Ostrava)
Úmrtí 27.11.1968
Místo úmrtí Frýdek-Místek
Povolání 78- Hudební interpret
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 567-568

GARDELKA, Čeněk, * 31. 8. 1889 Martinov (Ostrava), † 27. 11. 1968 Frýdek-Místek, sbormistr, sběratel, hudební kritik

Byl synem rolníka. 1902–05 studoval na nižším gymnáziu v Olomouci a učil se zpívat u V. Navrátila. 1909 absolvoval učitelský ústav ve Slezské Ostravě, kde byl žákem R. Wünsche a K. Budíka. Působil na obecných a měšťanských školách ve Vratimově, Morávce, Skalici a Frýdku, 1941/42 byl školním inspektorem v Přerově a 1945–49 v Opavě.

Ve Skalici založil a řídil Skalický smíšený sbor, s nímž provedl ve Slezsku a na severovýchodní Moravě více než tři sta koncertů (z toho devatenáct v rozhlase); pro těleso komponovali např. V. B. Aim, J. Bartoník, F. M. Hradil, F. Kment, J. Křička, J. N. Polášek, O. Šín či R. Wünsch. Ve Frýdku G. založil pěvecký odbor Občanské besedy, který dva roky také vedl. V Opavě řídil 1945–53 jako sbormistr Pěvecké sdružení slezských učitelů (PSSU). Zapisoval a upravoval slezské lidové písně, publikoval a přednášel. Překládal písňové a sborové texty pro Pazdírkovo nakladatelství, např. U nebes mříže (C. Debussy), Máří Magdalena (C. Saint-Saëns), Žalm 150 (M. Springer); převáděl také latinské církevní texty a slovanské písně (např. Zajcův sbor U boj u boj, 1932). 1937 vydal sbírku Jihoslovanská hymna a 10 národních písní chorvatských. Po smrti R. Wünsche uspořádal soupis jeho díla, od 1962 pomáhal Jaroslavu Křičkovi při pořizovaní čistopisů jeho skladeb. Kromě vedení sborů se věnoval kvartetní hře. Podílel se i na vydání série třinácti trojbarevných pohlednic učitele J. Müllera na motivy zpívaných sborů (1924).

D: skladby: Naše pěsničky, 1914; Pěsničky zamilovane, 1923; Pěsničky rozmanite, 1932; Vojanske, 1936; O tej divce, 1936; Smutne i veselši, 1937. Publicistická činnost: Smetana–Dvořák. K 50. výročí smrti B. Smetany a 30. výročí úmrtí A. Dvořáka, 1934 (s R. Wünschem); Padesát let Pěveckého sdružení slezských učitelů. Kronika osvětové práce slezského učitelstva, 1957.

L: HS 1, s. 361; Slezsko 14, s. 36–37; Pazdírek 2, s. 303; Z. Stárek, Slovník českých sbormistrů 1, 1982, s. 129; B. Štědroň – I. Stolařík, K dějinám hudby v ostravském kraji, in: Slezský sborník 53, 1955, s. 213.

P: Slezské zemské muzeum v Opavě, osobní fond; ZA, Opava, řkt. f. ú. Plesná, inv. č. 332 (1871–1900), fol. 373.

Viktor Velek