GAZDÍK František 21.6.1884-15.9.1959

Z Personal
František GAZDÍK
Narození 21.6.1884
Místo narození Korytná (u Uherského Brodu)
Úmrtí 15.9.1959
Místo úmrtí Bratislava (Slovensko)
Povolání 18- Představitel přírodních věd
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 583-584

GAZDÍK, František, * 21. 6. 1884 Korytná (u Uherského Brodu), † 15. 9. 1959 Bratislava (Slovensko), hydrolog

Pocházel z rolnické rodiny Jana G. a Kateřiny, roz. Bradáčové. Studoval reálné gymnázium v Uherském Brodě a 1906–11 vodohospodářství na pražské technice. 1911–19 pracoval v Brně, nejprve jako asistent na ČVŠT, později jako tajemník vodohospodářského spolku. Od 1919 žil na Slovensku; 1919–39 zastával funkci stavebního komisaře kulturně-technického úřadu a regionálního úřadu, 1939–45 byl přednostou pro zemědělskou techniku na ministerstvu hospodářství v Bratislavě, 1945–49 pracoval na pověřenectvu zemědělství. 1949–58 byl ředitelem Vodního družstva v Nových Zámcích a pracovníkem Stavoprojektu v Bratislavě.

Zabýval se melioracemi a hydrologií, propagoval moderní vodohospodářské stavby, meliorační úpravy půdy a ekonomičtější využití vodních zdrojů. Zkušenosti z praxe shrnul v monografiích, příručkách, patentech, vědeckých studiích a článcích uveřejňovaných v periodikách Hospodársky obzor, Naša Orava, Pokrok, Technika v zemedelstve aj. Věnoval se také překladům z češtiny. 1924–28 redigoval přílohu Slovenský hospodár časopisu Technika v zemedelstve. 1927 se podílel na založení a činnosti Slovenského dolnomoravského vodního družstva v Malackách, Melioračního svazu pro Slovensko a byl členem Spolku československých inženýrů.

D: knihy, výběr: Meliorácia pôdy a komasácia oráčin na Slovensku, Bratislava 1922; Melioračné otázky Slovenska, tamtéž 1933 (spoluautor a editor). Studie: Zemedelsko-technické pôdoznalectvo a výskumníctvo na Slovensku, in: Zpráva o činnosti štátnej zemedelsko-technickej služby na Slovensku v rokoch 1918–1927, tamtéž 1928, s. 250–254; Slovenské dolnomoravské vodné družstvo, in: SIA – Pamätnica bratislavského odboru Spolku čsl. inžinierov 1919–1929, tamtéž 1929, s. 123–127; Vodné stavby, uskutočňované Ministerstvom hospodárstva, in: Hospodársky obraz Slovenska, tamtéž 1942, s. 203–212. Překlady: A. Lendl, Využitie vodných síl Slovenska, tamtéž 1921; R. Janota, O melioráciách so stanoviska pôdoznaleckého, tamtéž 1922.

L: Bibliografia slovenských kníh 1919–1938, 1, Martin 1979, s. 400; MSB 1, s. 170; BLS 3, s. 90–91; https://sk.wikipedia.org (stav k 18. 5. 2015).

Ľudmila Ďuranová