GEIGER Ferdinand ?1650-31.5.1715

Z Personal
Ferdinand GEIGER
Narození ?1650
Místo narození Augsburg (Německo)
Úmrtí 31.5.1715
Místo úmrtí Praha
Povolání 88- Umělecký řemeslník
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 589

GEIGER, Ferdinand (též GAIGER, GAYGER, GRIGER), * ? 1650 Augsburg (Německo), † 31. 5. 1715 Praha, sochař, řezbář

Řemeslu se vyučil zřejmě v rodišti. Do Prahy přišel kolem 1690 a o deset let později se oženil, 1701 mu bylo uděleno měšťanské právo na Malé Straně, poté se usadil v domě na Jánském vršku a osamostatnil se. Jako řezbář byl doložen při výzdobě oltářů v kostele Narození P. Marie v Klatovech, kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Chotči (u Prahy) a pražského staroměstského kostela sv. Šimona a Judy. Tyto práce jsou dnes nezvěstné. V prvním desetiletí 18. století spolupracoval se svým tchánem truhlářem M. Nonnenmacherem na zakázkách pro Chrám sv. Víta, pravděpodobně i pro kostel sv. Mikuláše v Lounech a také pro pražský staroměstský kostel sv. Jakuba (oltáře sv. Rodiny a Nejsvětější Trojice). Zřejmě zhotovil část figurální výzdoby průčelí pražské Lorety, kde mu byly připsány sochy evangelistů Marka a Lukáše, P. Marie a archanděla Gabriela. 1713–15 spolupracoval se sochařem J. O. Mayerem, např. na sochařské výzdobě sloupu Nejsvětější Trojice na Malostranském náměstí v Praze, sochách pro malostranský kostel P. Marie Ustavičné pomoci, portálu ambitu poutního kostela na Bílé Hoře či výzdobě průčelí kostela v Obořišti (u Příbrami).

L: Dlabač 1, s. 451; O. J. Blažíček, Sochařství baroku v Čechách, 1958, s. 103–105; Toman 1, s. 255; DČVU 2/1, s. 309–310; BL 1, s. 424; V. Vančura, F. G., in: Umění 38, 1990, č. 4, s. 324–334; Umělecké památky Prahy. Malá Strana, P. Vlček (ed.), 1999, s. 84, 202; Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany, týž (ed.), 2000, s. 305; NEČVUD, s. 235–236 (se soupisem literatury).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Marie Makariusová