GEIST Bohumil 14.9.1927-30.8.2006

Z Personal
Bohumil GEIST
Narození 14.9.1927
Místo narození Borša (u Trebišova /Slovensko/)
Úmrtí 30.8.2006
Místo úmrtí Praha
Povolání 73- Uměnovědec nebo historik umění
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 593

GEIST, Bohumil, * 14. 9. 1927 Borša (u Trebišova /Slovensko/), † 30. 8. 2006 Praha, muzikolog, psycholog, sociolog

Začal navštěvovat reálné gymnázium v Ružomberku, po německé okupaci a vzniku Slovenského státu se rodina musela vystěhovat. G. pokračoval ve studiu v Telči a Třebíči na reálném gymnáziu, kde 1946 maturoval. Vystudoval hudební vědu s estetikou a filozofii s psychologií a sociologií na Filozofické fakultě UK v Praze. Absolvoval 1950 a 1953–60 pracoval jako lektor pro instrumentální hudbu v Poradně lidové umělecké tvořivosti, 1960–68 byl vedoucím archivu a knihovny na pražské konzervatoři, kde působil rovněž jako pedagog. Redigoval českou část časopisu Fontes artis musicae (1961–68), vydávaného společností The International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML), stal se členem společností International Folk Music Council (1963–65) a Internationale Carl-Maria-von-Weber Gesellschaft (1991–2005). Od 1968 po odchod do důchodu vedl katedru sociologie, psychologie a personalistiky v Ústředním dopravním institutu v Praze. Po 1989 působil v obnovené Společnosti pro sociální bádání, jíž do 2003 předsedal.

Témata jeho publikací prozrazují interdisciplinární přístup k vědecké práci a široký tematický záběr. Edičně zpracoval Varhanní hudbu starých českých mistrů (1968) a skladbu Ch. W. Glucka Sinfonia in Re (1968). Za dílo Původ hudby (1970) obdržel cenu nakladatelství Supraphon, 1966 vydal publikaci Co nevíte o jazzu. Kromě toho byl autorem Sociologického slovníku (1992), obsahujícího termíny z různých vědních oborů, mj. z etnologie, etnografie, kulturní a sociální antropologie. G. Psychologický slovník (1970, 2., rozšíř. vyd. 2000) přinesl nejnovější termíny používané v oboru a rozsáhlou bibliografii. Širokému okruhu čtenářů věnoval knihu Akustika. Jevy a souvislosti v hudební teorii a praxi (2005). Tří vydání se dočkal Autogenní trénink duševních sil. Vzdorujeme stresu! (1992, 1998, 2004) s návodem, jak řešit krizové situace. S M. Svobodovou spolupracoval na Soupisu cizojazyčných hudebních periodik (1992) a s M. Královou na publikaci Periodika s tematikou sociologie a souvisejících vědních disciplin (1992, 1993, 1997).

L: HS 1, s. 364; ČBS, s. 362; Tomeš 1, s. 362; Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska 1, R. Jeřábek – S. Brouček (eds.), 2007, s. 58–59.

Marta Toncrová