GERINGER Vladimír 25.10.1872-1.9.1968

Z Personal
Vladimír GERINGER
Narození 25.10.1872
Místo narození Chicago (Illinois, USA)
Úmrtí 1.9.1968
Místo úmrtí Chicago (Illinois, USA)
Povolání 44- Právník
45- Voják nebo partyzán
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 608

GERINGER, Vladimír (též Vlastimír August), * 25. 10. 1872 Chicago (Illinois, USA), † 1. 9. 1968 Chicago (Illinois, USA), právník, účastník 1. odboje

Syn nakladatele Augusta G. (1842–1930), švagr cestovatele E. S. Vráze (1860–1932) a novináře a prozaika R. J. Pšenky (1875–1939). G. absolvoval 1896 práva na University of Michigan a v Chicagu si otevřel advokátní kancelář na Crawford Avenue. Od mládí byl vychováván ve vlasteneckém duchu, proto zastupoval hlavně české krajany. 1904 se stal ředitelem nakladatelství svého otce a předsedou vydavatelské společnosti deníku Svornost. Advokátní praxi omezil, ale zcela se jí nevzdal. Založil a redigoval noviny Česko-americký dopisovatel a věstník Česko-anglický tlumač. Po vypuknutí války se zapojil do krajanského odboje, převzal právní zastupování slovanskojazyčných periodik v USA a jako advokát hájil mnoho českých krajanů před nepochopením amerických úřadů. Od ledna 1915 poskytoval právní konzultace českým krajanským zpravodajům, od března obhajoval žalované strany v procesu skupiny českých vlastenců se zastánci Rakousko-Uherska a konzulátem. Proces známý jako Geringerův případ nakonec vyhrál. V létě 1915 se stal členem předsednictva Českého národního sdružení a podílel se na financování odbojových aktivit. Zprvu hmotně zajišťoval protiněmeckou propagandu v ruském pojetí, od podzimu 1916 však začal podporovat T. G. Masaryka. 1917–18 byl předsedou válečného fondu na podporu potlačovaných slovanských národů se sídlem ve státě Illinois. Koordinoval spolupráci českých, slovenských a dalších podnikatelů s podnikateli americkými a kanadskými, kde uplatňoval své právnické zkušenosti. Jako jeden z prvních prosazoval mezinárodněprávní status československých vojenských jednotek v USA a Kanadě. Od 1919 ho prezident W. Wilson jmenoval obchodním komisařem USA pro ČSR. G. čtyři roky budoval základy obchodních styků mezi oběma státy. Činný mezi krajany byl i za druhé světové války.

D: Jak dosáhnout naturalizace. Návod jak možno přistěhovalcům státi se občany Spojených států, Chicago 1914 (2., oprav. a dopln. vyd.); Czechoslovak Taxation System, Budget and Trade. Chicago 1923 (s P. E. McKenneym).

L: T. Čapek, Naše Amerika, 1926, passim; Kulturní adresář ČSR, A. Dolenský (ed.), 1936, s. 130; Slovník prvního československého odboje 1914–1918, 1993, s. 44.

Martin Kučera