GESSNER August 17.1.1880-2.11.1944

Z Personal
August GESSNER
Narození 17.1.1880
Místo narození Smíchov (Praha)
Úmrtí 2.11.1944
Místo úmrtí Konstantinovy Lázně nebo Praha
Povolání 29- Stavař
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 621

GESSNER, August (též GEßNER), * 17. 1. 1880 Smíchov (Praha), † 2. 11. 1944 Konstantinovy Lázně nebo Praha, stavař, pedagog

Absolvoval reálnou školu a strojírenství na německé technice v Praze. 1903–07 byl asistentem a konstruktérem v mechanické a technické laboratoři techniky ve Vídni (Dr. techn., 1906). Po dvouleté praxi v odboru pro stavbu železničních mostů Ferdinandovy severní dráhy odešel do zkušební stanice firmy Škoda v Plzni; nakonec se rozhodl pro povolání vysokoškolského pedagoga. 1912 byl jmenován mimořádným profesorem na německé technice v Praze, 1914 řádným profesorem stavby strojů, nauky o pevnosti a pružnosti stavebních hmot. 1914/15 vykonával funkci děkana oddělení pro strojírenství a elektrotechniku, následující rok byl děkanem obecného oddělení školy. 1921/22 zastával úřad rektora. Během protektorátu předsedal Německé kulturní asociaci (Deutscher Kulturverband).

Publikoval několik statí a rozprav o zkouškách pevnosti a pružnosti ocelových trubek a plátů podle Mannesmanna. Věnoval se také vysoce hodnotnému betonu a vlivu nízkých teplot na tvrdnutí cementu a betonu při betonování ulic. Přispíval do oborových periodik Stahl und Eisen, Zement, Zement und Beton, Österreichische Bauzeitung aj.

D: Mehrfach gelagerte, abgesetzte und gekröpfte Kurbelwellen, Berlin– Heidelberg 1926.

L: Birk, s. 113–114; B. Mansfeld, Průvodce světem techniky, 1937, s. 335; MSA 58–61, 1980, s. 21; Společnost pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách 1891–1945, A. Míšková – M. Neumüller (eds.), 1994, s. 143; https://de.wikipedia.org (stav k 15. 10. 2015).

Vít Šmerha